Wanneer je je IT-omgeving overbrengt naar de cloud, kun je toegevoegde waarde voor je bedrijf realiseren. Daarbij is het wel belangrijk om je te bedenken dat het voordeel van een cloudmigratie sterk afhankelijk is van hoe je je IT-omgeving in de cloud inricht.

De juiste strategie bepalen is niet altijd eenvoudig, omdat de situatie voor iedere klant weer anders is. “Het is belangrijk om je een geïntegreerd beeld te vormen van de huidige situatie en de situatie waar je naartoe wilt”, legt Kristijan de Weerd, business development manager bij HSO, uit. Hij adviseert bedrijven om de bedrijfsdoelstellingen in lijn te brengen met de IT-strategie in een zogenoemde roadmap om maximaal voordeel te halen uit een cloudmigratie. “Dat is geen dagelijkse koek voor veel organisaties, vandaar dat het slim kan zijn om hiervoor een betrouwbare partner in te schakelen die hier veel ervaring mee heeft.”

Voordeel cloudmigratie

Belangrijk onderdeel van die roadmap is de juiste migratiestrategie. Zo kun je ineens alles overbrengen naar de cloud, maar kun je er ook voor kiezen om het gefaseerd aan te pakken. “Er is geen goed of fout”, zegt De Weerd. Hij onderscheidt vijf opeenvolgende migratiestrategieën: rehosting, refactoring, rearchitecting, rebuilding en replacing. “Bij rehosting verhuis je een deel van je omgeving, bijvoorbeeld een server, één-op-één naar de cloud. Bij zowel de refactoring als de reachitecting strategie bekijk je hoe je in kleine stappen opnieuw kunt nadenken over je applicatielandschap en de verbeteringen die je daarin kunt aanbrengen, zodat je bepaalde zaken die je nu zelf beheert als clouddienst kunt afnemen.

Met een rebuildingstrategie maak je je software geschikt voor gebruik in de cloud. En bij een replacingstrategie vervang je je huidige IT-systemen door diensten uit de cloud.” Deze migratiestrategieën bepalen mede naar welke nieuwe technologie je toe gaat in de cloud en welke voordelen de cloudmigratie oplevert. Je kunt ervoor kiezen alleen de infrastructuur uit de cloud af te nemen (rehosting). Het andere uiterste is het vervangen van een applicatie of workload door een clouddienst (replace). Zie onderstaande afbeelding.

Voordeel Behalen Uit Je Cloudmigratie

Besparingen

De keuze voor Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service of Software-as-a-Service bepaalt je mate van flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparing. Wanneer je bijvoorbeeld al je diensten uit de cloud betrekt, heb je zelf geen kosten meer voor aanschaf, onderhoud en beheer van hardware. “Maar zelfs wanneer je met kleine stapjes naar de cloud overgaat, zul je voordelen van de cloudmigratie merken op het gebied van schaalbaarheid. Je kunt uit de cloud precies díe hoeveelheid diensten afnemen die je op dát moment nodig hebt. Dat betekent dus dat je zelf geen IT-omgeving hoeft aan te schaffen die is gebaseerd op bepaalde piekmomenten, maar de rest van de tijd stof staat te happen”, zegt De Weerd.

Toegevoegde waarde

HSO is van mening dat in iedere cloudtransitie moet worden gestart met de basis. “Dat noemen we de ‘cloud foundation’, waarin we het technische fundament leggen van jouw IT in de cloud. Zaken als security, identity & access management worden daarin geregeld.” Wanneer die basis op orde is, kan worden gestart met het overbrengen van workloads. “Dat kan een applicatie zijn, een proces, maar ook een complete server.” Belangrijk is dat je goed kijkt vanuit het proces waar clouddiensten toegevoegde waarde kunnen bieden om voordelen te plukken van de cloudmigratie.

“Dat is ons dagelijkse werk”, vertelt De Weerd. “Wij praten iedere dag met klanten over hoe ze tot een IT-roadmap komen vanuit hun business doelstellingen. Voor klanten is dit vaak een exercitie die slechts eens in de drie tot vijf jaar plaatsvindt.” Bovendien beschikken partners over veel kennis en expertise op het gebied van leveranciers en branche specifieke oplossingen. “Wij weten precies wat er beschikbaar en mogelijk is, waardoor we oplossingen beter kunnen plotten op de vraagstukken van een klant. Zo realiseren we maximaal voordeel uit een cloudmigratie.”

Voordeel behalen uit je cloudmigratie

Om voordeel te kunnen halen uit je cloudmigratie is het dus belangrijk om je business doelstellingen te vertalen naar een IT-roadmap, waarin de keuze voor een migratiestrategie beschreven staat. De business case is afhankelijk van de strategie die wordt gevolgd en is bovendien per organisatie verschillend, doordat nu eenmaal geen enkel IT-landschap hetzelfde is. Om het voordeel van de cloud te optimaliseren, is het raadzaam hulp in te schakelen van een gespecialiseerde partner. Neem gerust eens contact op met Kristijan de Weerd via kdweerd@hso.com of +31 6 835 382 57 om jouw situatie te bespreken.

SUCCESVOL OVERSTAPPEN NAAR DE CLOUD?