De ontwikkelingen en vernieuwingen die Smart Industry met zich meebrengt, verlopen soepel en sluipen langzaam onze samenleving binnen. Deze verandering wordt mogelijk gemaakt door een enorme verzameling aan technologieën zoals RFID-tagging, automatisering, robotisering, de cloud en Machine Learning.

Download whitepaper: Smart Industry

Op alle gebieden van handel en industrie zal hierdoor een wijdverspreide toename van toepassingen te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan onbemande drones voor het leveren van pakketjes, het inspecteren van olie of gas pijplijnen en andere check-ups. Maar waar met name op wordt gefocust, is de productie-georiënteerde technologie. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 70 procent van de (middel) grote bedrijven (meer dan 50 medewerkers) deze beweging ziet als mogelijkheid tot efficiënter werken. En daar kan ik ze geen ongelijk in geven.

Even terug in de tijd

Hoe zijn we hier aanbeland?

  • Het begon allemaal met de tijd van de stoomenergie, ook wel Industry 1.0. Door deze ontwikkeling werd massaproductie in het leven geroepen. De industrie verdween bij de mensen thuis en huisvestte zich in fabrieken.
  • Hierna volgde elektriciteit: Industry 2.0. De productiviteit van de industrie werd hiermee vergroot en fabrieken konden 24/7 draaiende worden gehouden.
  • Industry 3.0, technologie. Hiermee werden processen geautomatiseerd en geoptimaliseerd.
  • En nu? Tijd voor Industry 4.0, ofwel: Smart Industry. Door deze trend is binnen vier jaar een extra groei van het BBP van maar liefst 1 procent mogelijk (FME-voorzitter Ineke Dezentjé, via MT).

Maar is dit nieuwe tijdperk een revolutie of een evolutie? Het verschil met de voorgaande industriële revoluties is dat deze ontwikkeling zich in stappen ontplooit. Dit is vooral te wijten aan de uitdagingen die inherent zijn aan de samenvoeging van een aantal technologische principes om optimale productie resultaten te leveren. Hierbij wordt gedoeld op vier principes:

1.Interoperabiliteit: machines en computers die gegevens naadloos kunnen delen.
2.Virtualisatie: documenten die inzicht geven in de fysieke fabriek lay-out en processen.
3.Decentralisatie: autonome besluitvorming door gedigitaliseerde systemen.
4.Modulariteit: de vervanging of uitbreiding van systeemmodules voor het verkrijgen van flexibiliteit.

Smart Industry biedt kansen

Smart Industry biedt mogelijkheden voor bedrijven om beter in te spelen op de veranderende klantbehoefte en businessmodellen doordat de dienstverlening efficiënter en flexibeler gemaakt wordt. Daarnaast biedt deze evolutie al tientallen toepassingen voor het proactief inzetten van voorspellend onderhoud. Om de kansen van Smart Industry te gebruiken, is een geïntegreerde Field Service oplossing onmisbaar. Inzicht in alle processen is key.

Lees hierover meer in het ‘actiepaper’ van HSO.