De afgelopen jaren hebben we bij technische productiebedrijven een flinke verschuiving gezien in omzet van producten naar services. Deze trend zet door en we zien dat deze focus op dienstverlening alleen maar groter wordt. Wat zijn de belangrijkste drijvers voor deze groei? Hierover publiceerden Noventum, Microsoft en HSO onlangs dit onderzoek. Hieronder zetten we de belangrijkste aanjagers voor je op een rij: vanuit bedrijfs-, klant- en marktperspectief.

Focus op service binnen productiebedrijven vraagt om visie van management en cultuurverandering

Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende aanjagers zijn van een verschuiving van producten (eventueel aangevuld met onderhoud) naar diensten die daadwerkelijk de business van klanten verbeteren en ondersteunen. Eén reden die vaak werd genoemd was risicospreiding. Bedrijven zien het risico van afnemende omzet en winstgevendheid op het leveren van producten alleen en onderhoud en services blijken een stabiele bron van omzet en hogere marges.

Verder zagen we opvallend vaak dat een verandering in strategie richting dienstverlening samenhing met de komst van een nieuwe CEO. In zijn of haar visie is (klantgerichte) dienstverlening de manier om loyaliteit van bestaande klanten te verhogen en je te onderscheiden van concurrenten. Dit vraagt wel om een verandering in cultuur van de organisatie. Van R&D tot en met Sales zullen teams ‘service’ als vertrekpunt moeten nemen. Bovendien is samenwerking tussen de verschillende afdelingen essentieel om gedurende de hele customer lifecyle waarde te blijven toevoegen.

Drivers for Growth in Service - podcast 1

Klanten hebben steeds hogere verwachtingen van productiebedrijven

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was dat klanten van technische productiebedrijven hogere eigen stellen: “Klanten verwachten tegenwoordig dat leveranciers specialisten zijn die hun bedrijfsbehoeften begrijpen en die oplossingen bieden om bijvoorbeeld hun ‘total cost of ownership’ te verlagen…,” aldus een Business Development Manager, in Industrial Automation. Productiebedrijven moeten dus wel veranderen om nieuwe diensten, gekoppeld aan hun producten te kunnen leveren, omdat de klant dat nu eenmaal verwacht.

Digitalisering zorgt voor stroomversnelling in markt voor nieuwe dienstverlening

Technologische ontwikkelingen zoals het Internet of Things (IoT) bieden productiebedrijven een schat aan mogelijkheden om met slimme toepassingen toegevoegde waarde te bieden aan klanten. Denk aan sensoren in apparatuur of geavanceerde software waarmee je als fabrikant in verbinding staat met de gebruiker, waardoor je bijvoorbeeld kunt adviseren over verbruik, onderhoud enzovoort. Veel deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat zij deze diensten willen ontwikkelen, maar minder dan een derde van de bedrijven heeft op dit moment een IT-infrastructuur die deze business modellen goed ondersteunt.

Meer lezen over ‘Drivers for growth in Service’?

Wil je meer lezen over het onderzoek van Noventum, Microsoft en HSO naar Drivers for Growth in Service? Download de Executive Summary of neem contact met ons op.

Download Executive Summary    Beluister Podcast

Lees ook: