Bij bedrijven die met Business Intelligence aan de slag willen gaan, is er één vraag die steevast terugkomt: ga ik voor Power BI of kies ik toch voor SQL Server Reporting Services (SSRS)? In deze blog leggen we uit wat het verschil is tussen beide tools en in welke situatie welke tool de voorkeur heeft.

Het verschil in doel tussen Power BI en SSRS

Het belangrijkste verschil tussen Power BI en SSRS zit in het doel van de tool. Power BI wordt vooral ingezet voor het ontdekken van data, het creëren van klikbare dashboards en analyses. SSRS wordt daarentegen veel meer ingezet voor reporting, het draaien van statische rapporten.

Power BI is een geavanceerde en moderne oplossing. Mede hierdoor nodigt het gebruikers meer uit om er zelf mee aan de slag te gaan dan SSRS. Gebruikers kunnen vrij eenvoudig visualisaties en interactieve rapportages maken. SSRS is hierin wat beperkter; visualisaties zijn wel mogelijk, maar de functionaliteit is minder uitgebreid.

Onder de motorkap: Operationeel versus analytisch

Hoewel zowel Power BI als SSRS door Microsoft zijn ontwikkeld, zijn beide tools onder de motorkap totaal verschillend. Om dit goed uiteen te zetten is het belangrijk dat het verschil tussen operationele BI en analytische BI duidelijk is.

  • Met operationele BI worden de standaardrapportages bedoeld: overzichtelijke rapportages met weinig interactie en die direct tot een actie leiden.
  • Met analytische BI wordt juist gedoeld op data-onderzoek en data-analyse; op zoek gaan naar verbanden en de vraag achter de vraag beantwoorden.

SSRS is duidelijk meer gericht op het operationele aspect van BI, terwijl Power BI zich meer richt op de analytische aspecten. Is SSRS dan meteen ongeschikt voor alles wat met analyse te maken heeft? Zeker niet, alleen zal het in veel gevallen meer werk vergen om tot hetzelfde resultaat te komen. Andersom geldt dit ook voor PowerBI wanneer het gaat over de operationele rapportages.

Download whitepaper: Vergelijking Power BI, Qlik & Tableau

Push of pull: De eindgebruiker van de data

Een andere belangrijke factor bij uw keuze tussen SSRS en Power BI is de beoogde eindgebruiker. Wordt er in uw organisatie een push- of een pullstrategie ingezet met betrekking tot de data? Worden standaardoverzichten naar de gebruikers gestuurd of moeten de gebruikers gestimuleerd worden om zelf met de data aan de slag te gaan? In het eerste het geval (data wordt naar gebruikers gepusht) is SRSS een uitermate geschikte tool. Is het tweede het geval (gebruikers moeten zelf met de data aan de slag) is Power BI de uitgelezen tool.

Power BI en SSRS: A match made in heaven?

Wellicht bent u ervan overtuigd dat een moderne, self-service BI-omgeving het beste is voor uw organisatie. Maar wat als verder in de organisatie niemand gewend is aan deze manier van werken? Een langzamere uitrol is dan de beste optie: zorg dat u eerst de key users aan boord krijgt, en rol daarna rustig verder uit naar de rest van de organisatie.

Een combinatie van pushen en pullen is daarbij ideaal. De gebruikers die het enkel gaat om de rapportages en inzichten kunnen via SSRS het beste worden geholpen. Maar zijn key users die zelf ontdekken dat zij behoefte hebben aan meer inzichten, dan kunnen zij dezelfde data en definities benaderen vanuit Power BI. Zo kunnen zij zelfstandig de rapporten, analyses en inzichten die zij nodig hebben genereren en gebruiken. Want uiteindelijk gaat het niet om de tool, maar om de impact die bereikt wordt met de data!

Dus, wordt het PowerBI of toch SSRS? Het hangt af van uw ambities, maar een combinatie van beiden biedt u de meeste mogelijkheden. Wilt u toch een keuze maken? Kijk dan naar de doelen en de rol van data in uw organisatie. En vergeet u dan niet af te vragen of uw ambities ook matchen met de rest van de organisatie.


New call-to-action