Klinkt dit herkenbaar? De organisatie waar jij voor werkt verzamelt al ongelooflijk veel data. Ondanks dat (of misschien juist daarom) is er behoefte aan het verrijken van de dataset, door middel van externe databronnen. Hierbij biedt open data uitkomst. Denk aan statistieken over de macro-economie, of juist de mogelijke invloed van het weer op verkoopcijfers.

Wat is open data?

De overheid verzamelt allerlei data. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een schat aan data over de Nederlandse economie en cultuur. Het KNMI heeft een wereld aan weer- en klimaatinformatie. Zo zijn er nog tal van overheidsinstanties en bijbehorende datasets te bedenken. Het Open Data Initiative pleit ervoor om deze overheidsdata zo veel als mogelijk openbaar te maken.

Voorbeelden van open data

Gelukkig hebben overheden, en niet alleen in Nederland, besloten om veel van deze data inderdaad openbaar te maken. Een van de bekendste voorbeelden is CBS Statline. In deze database kun je allerlei statistieken opzoeken over uiteenlopende onderwerpen als internationale handel, inkomen en onderwijs. Ook andere overheidsorganisaties maken data openbaar. Zo zijn er historische weersgegevens vanuit het KNMI, algemene en economische statistieken van het CBS en prognoses van het Central Planbureau (CPB) beschikbaar.

CBS STatline is een schoolvoorbeeld van open data

Hoe gebruik je open data?

Jouw organisatie kan gericht gebruikmaken van deze beschikbare open data. Een supermarktketen weet natuurlijk dat de verkoop van ijs afhankelijk is van het weer. Met de open data van het KNMI kun je een voorspellend model maken waarmee je aan de hand van het weer kunt inschatten hoeveel ijs je de komende week gaat verkopen. Marketeers kunnen bijvoorbeeld de data uit CBS Stateline over het besteedbaar inkomen per buurt gebruiken om hun aanbiedingen gerichter te maken of de locatie van advertenties (zoals abri’s in bushokjes) te bepalen.

Open data

Open data in systemen onderbrengen

In sommige gevallen is het direct mogelijk om data direct in te laden in jouw business intelligence oplossing. Zo vindt je hier een tool voor het inladen van CBS Statline-gegevens voor datavisualisati in Power BI. In andere gevallen vereist dit misschien wat meer handwerk. De gegevens van het CPB worden bijvoorbeeld in losse tabellen aangeleverd. Maar dankzij het Open Data Initiative en de inzet van de Nederlandse overheid zelf, worden steeds meer gegevens gemakkelijk in te laden via REST API’s in XML- of JSON-formats.

Een compleet overzicht van alle beschikbare datasets (en een kalender met overzicht wanneer welke dataset beschikbaar komt) is te vinden op data.overheid.nl. Het combineren van eigen data (bijvoorbeeld de adresgegevens van klanten) met publieke data (bijvoorbeeld CBS-gegevens over inkomen) leidt in sommige situaties tot inzichten die goud waard zijn.