Recent las ik een stukje over informatie. Informatie is overal om ons heen. Een voorbeeld: wanneer we rondrijden door ons land, dan zien we talloze verkeersborden die ons allerlei (en soms ook verwarrende) signalen geven. Deze informatie wordt door ons verwerkt en op basis hiervan ondernemen we actie.

Zo ook binnen de bedrijven waarin we werken, waar elke dag gegevens worden vastgelegd in (bij voorkeur) een systeem. Elke dag opnieuw worden we gestuurd door informatie waarmee we ons werk (denken te) moeten en kunnen doen. Het is een uitdaging om te zorgen dat we de juiste informatie krijgen. En met juiste informatie wordt niet zoveel mogelijk informatie bedoeld. Bij HSO implementeren en beheren wij ERP-systemen op basis van Microsoft Dynamics AX. In deze systemen bevind zich heel veel informatie. U zult zich herkennen in het feit dat er veel gegevens worden ingevoerd. Deze gegevens worden verwerkt en uiteindelijk kunnen deze gegevens informatie worden.

Managementpiramide

Als we het hebben over de juiste informatie, moeten we eigenlijk eerst eens kijken welke niveaus er zijn. Een handige richtlijn is dat informatie de managementpiramide volgt. In de managementpiramide worden drie niveaus onderscheiden (van onder naar boven): operationeel, tactisch en strategisch management.

Operationeel management gaat over de praktische toewijzing van activiteiten, middelen, geld en arbeid. Dit ondersteunt de tactische doelen. In het verlengde van operationeel management kennen we operationele rapporten, deze rapporten ondersteunen de dagelijkse processen. Voorbeelden zijn het aantal openstaande orders, paklijsten en debiteurenlijsten. Deze rapporten zijn zeer gedetailleerd. Binnen tactisch management worden doelen gesteld voor de korte/middellange termijn. Dit zijn concrete doelen met een tijdslimiet er aan gekoppeld. Een voorbeeld van een dergelijk doel is “verhoog de omzet van productgroep A met 10% binnen 3 maanden”. De tactische rapporten geven de voortgang weer van de doelen. Dit is een samengetrokken niveau. De omzet wordt niet op orderniveau getoond, maar op maandniveau.

Op strategisch niveau worden beslissingen genomen die verschillende disciplines en bedrijven overstijgt. Daarnaast gaat het om langetermijndoelen met als onderwerpen werkgelegenheid, winstgevendheid, productiviteit etc. Een voorbeeld van zo’n doel is “in drie jaar een groei bereiken van de netto winst marge van 10% over de divisie metaal”. Strategische managementinformatie geeft inzicht in de realisatie van deze doelen. De data wordt centraal en periodiek samengesteld en wordt gebruikt voor de langetermijndoelen.

Zoals u in bovenstaand stuk over de managementpiramide kunt lezen, dienen gegevens die in het ERP-systeem worden vastgelegd meerdere doelen.

Meer Managementinformatie

Dit was het eerste deel van een serie over managementinformatie. In de komende blogs van mijn hand kunt u de volgende onderwerpen verwachten:

  • Voorbeelden van managementrapportages op basis van Microsoft Dynamics AX;
  • Demming Circle, beslissingsondersteunende Business Intelligence (BI);
  • Ontwikkelingen bij Microsoft rondom Business Intelligence;
  • Self BI, wat is het en wat brengt het;
  • Rapporteren op basis van tabellen of op basis van een Cube.