In dit blog zetten we vier manieren uiteen waarop het Internet of Things (IoT) uw klantenrelaties en winstgevendheid kan verbeteren. Moderne consumenten verwachten snellere en betere dienstverlening, op het moment en de locatie die hen het beste uitkomt. Field Service teams komen hierdoor onder steeds grotere druk te staan. Bedrijven die optimaal gebruikmaken van de laatste technologie merken echter dat zij hiermee zowel hun winstgevendheid als klantenrelaties kunnen verbeteren. Hier volgen vier manieren waarop het IoT u kan helpen om hetzelfde te doen:

1. Automatisering

IoT biedt legio kansen om een einde te maken aan frustratie bij klanten als gevolg van communicatieproblemen en een gebrek aan contextuele informatie. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw klantenservice een forse boost geven.

In plaats van het melden van problemen aan de klant over te laten, is het mogelijk om problemen automatisch te laten rapporteren door apparaten met IoT-functionaliteit, compleet met alle relevante details. Vervolgens kan een technicus ter plaatse komen, gewapend met alle kennis en onderdelen die nodig zijn om het probleem snel te verhelpen.

Download whitepaper: Smart Industry

2. Minder inspecties

Als u gebruikmaakt van apparaten die zelf diagnoses van problemen stellen en over hun prestaties rapporteren, zullen klanten minder vaak een beroep hoeven doen op uw technici. Daarnaast zullen er veel minder inspecties nodig zijn.

In plaats van onderhoudsinspecties op locatie te verzorgen om problemen te signaleren, kunnen technici nu problemen oplossen aan de hand van de gedetailleerde informatie die door verbonden apparaten is verzonden, zoals de apparatuur en onderdelen die ze naar de desbetreffende locatie mee moeten nemen.

75% van alle inspecties vereist momenteel een herhalingsbezoek. IoT-data zal dan ook van grote waarde blijken voor het verbeteren van de efficiëntie van uw technici. Dat geldt zeker voor de 40% van alle herhalingsbezoeken die nodig zijn omdat technici de eerste keer niet over de juiste onderdelen of gereedschappen beschikten.

Redenen voor herhalingsbezoeken*:

  • Het benodigde onderdeel/gereedschap was niet voorhanden – 40%
  • Kon de taak niet op locatie voltooien – 35%
  • Onvoldoende informatie beschikbaar op de locatie van de klant – 35%
  • Tijdnood – 29*
  • Beschikte niet over de expertise die nodig was om het probleem op te lossen – 15%
  • Overig – 2%

3. Voorraadbeheer

Apparaten met IoT-ondersteuning die onderhoud of nieuwe onderdelen vereisen, kunnen technici direct hiervan op de hoogte stellen. Technici kunnen ook een directe verbinding maken met het magazijn om toegang te krijgen tot real-time voorraadgegevens. Op deze manier kunnen ze snel controleren of alle benodigde onderdelen op voorraad zijn.

Deze nieuwe mogelijkheden stellen bedrijven in staat om voor ongekende verbeteringen te zorgen, zoals:

  • een met 65% verbeterde tevredenheid over de klantenservice*
  • een verbetering van het concurrentievermogen en de dienstverlening met 42%*
  • 33% snellere reacties op onverwachte gebeurtenissen*

4. Een nieuwe defenitie van serviceverlening

In plaats van simpelweg apparaten te repareren die reeds storingen of defecten vertonen, stelt het IoT dienstverleners in staat om onregelmatigheden te signaleren bij apparatuur van klanten en die te verhelpen voordat ze voor problemen kunnen zorgen.

Dit is mogelijk dankzij de beschikbaarheid van real-time prestatiegegevens die aangeven wanneer onderdelen moeten worden vervangen en op potentiële onderhoudsproblemen wijzen. Flexibele dienstverleners die in staat zijn om problemen te anticiperen en snel te verhelpen kunnen klanten positief verrassen door het aantal storingen tot een minimum te beperken.

Kom meer te weten

Met behulp van mobiliteit, cloud-technologie en big data kan de buitendienst worden getransformeerd tot een proactief bedrijfsonderdeel dat in preventieve ondersteuning voorziet en problemen altijd één stap voor is.

Ontdek hoe HSO u kan helpen om uw ideale, integrale oplossing voor de buitendienst samen te stellen en te integreren met uw bedrijfsprocessen. We zetten de kracht van het Internet of Things en Microsoft Dynamics 365 in om uw buitendienst te wapenen met alle benodigde hulpmiddelen, zodat u de klanttevredenheid een boost kunt geven en een optimaal rendement op uw investering kunt realiseren.

Ontdek de HSO IoT Six Week Journey

* Microsoft: Leading the Future of Field Service

New call-to-action