Dankzij technologische ontwikkelingen is er steeds meer data beschikbaar voor de technisch dienstverlener. Per dag worden wereldwijd meer dan 50.000 apparaten aangesloten op het internet. De technisch dienstverlener zal een stroom aan data op zich af zien komen, voortkomend uit alle Internet of Things apparaten. 3 datastrategieën om daar mee om te gaan lees je hier.

Een voorbeeld: in het afgelopen kwartaal werden in de Verenigde Staten voor het eerst meer auto’s aangesloten op het internet dan mobiele telefoons (bron:Numrush). Maar ook huishoudelijke apparatuur, machines en domotica zijn steeds vaker in staat data op te leveren, te versturen en te ontvangen. Zo kondigde Samsung in begin 2015 op de Consumer Electronics Show (CES) aan dat al haar apparaten in 2020 verbonden zullen zijn met het internet (bron: Mashable). Voor zover het op dit moment niet al zo is, zal het in 2020 echt los gaan met het Internet of Things. Business Insider Intelligence voorspelt dat er in 2020 maar liefst 24 miljard Internet of Things apparaten bestaan: ongeveer drie per persoon op aarde. Al deze apparaten leveren bergen data die gebruikt kunnen worden voor nieuwe inzichten, optimalisaties of automatiseringen.

Op weg naar Smart Industry met predictive maintenance

De invloed van Internet of Things

Data die voortkomt uit het Internet of Things gaat op korte termijn een grote impact op ons hebben, in vrijwel elke branche. Een aantal voorbeelden:

  • 43% van de facilitair managers in de VS verwacht dat het Internet of Things zal veranderen hoe zij omgaan met gebouwbeheer (bron: Daintree Networks).
  • Nutsbedrijven verwachten maar liefst 1 miljard slimme meters en sensoren te hebben geïnstalleerd in 2020 (bron: Business Insider).
  • In de olie, gas en mijnbouw wordt verwacht dat in 2020 5,4 miljoen IoT-apparaten zijn geïnstalleerd op winningslocaties. Dit zal voornamelijk gaan om sensoren die informatie geven over het lokale milieu op de betreffende locatie (bron: Business Insider).
  • 35% van de productiebedrijven maakt op dit moment al gebruik van sensoren die verbonden zijn met het internet. 10% van de productiebedrijven verwacht hier binnen een jaar mee te beginnen en nog eens 8% verwacht dit binnen 3 jaar te doen (bron: PWC).

Dit lijstje had nog langer kunnen zijn, want ook voor andere branches is de impact groot. Denk aan retail, logistiek, gezondheidszorg en transport. Maar bovenal hebben deze ontwikkelingen een groot effect op de technisch dienstverlener, degene die deze slimme sensoren en IoT-apparatuur installeert en onderhoudt.

Every company becomes a data company

De technisch dienstverlener zal een stroom aan data op zich af zien komen, voortkomend uit alle Internet of Things apparaten. Onderzoek van Tata Consultancy Services laat zien dat steeds meer bedrijven aan de slag gaan met het verzamelen van data. Maar liefst 95% van de bedrijven die zij onderzochten verzamelde op één of andere manier data over hun klanten. Dit waren niet alleen de hippe internet-bedrijven, maar ook bedrijven in de productie-, energie- en nuts-sectoren. Vrijwel elk bedrijf verzamelt (klant)data. Maar wat kan een bedrijf met deze data? Het antwoord op die vraag blijft vaak nog uit. We zijn allemaal overtuigd van het feit dat data “de nieuwe olie” is. Maar met olie alleen kun je niets. Hoe zorg je ervoor dat deze ‘data-olie’ een bedrijf sterker maakt? We lichten drie datastrategieën toe waarmee de technisch dienstverlener haar businessmodel kan versterken.

1. Data verkopen

De eerste strategie, het verkopen van data, is misschien wel de strategie waar het laatst aan gedacht wordt. Het verkopen van data is een gevoelig onderwerp, zeker in de consumentenmarkt. Privacywaakhonden zijn scherp om bedrijven die over de streep gaan publiekelijk terug te fluiten. Goed om daarom in het achterhoofd te houden: “with big data comes big responsibility”. Mocht je er zeker van zijn dat jouw klanten het goed vinden en er toestemming voor gegeven hebben hun data te gebruiken, dan is dit een prachtige manier om de verzamelde data te kapitaliseren. Je hoeft data natuurlijk niet altijd aan externen te verkopen. Je kunt data ook terug verkopen aan je klanten. Door inzichten uit de data te delen met je klanten kun je hen helpen zo goed mogelijk hun doel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan data voortkomend uit bewegingssensoren van een bedrijf. Met deze data zou je inzicht kunnen geven in welke vergaderruimtes op welke moment het drukst bezet zijn. Door klanten te voorzien van inzichten die zij anders niet gehad zouden hebben, word je waardevoller dan ooit te voren.

2. Customer intimacy

Customer intimacy, het voortdurend aanpassen aan de wensen van de klant, is de tweede datastrategie waarmee het businessmodel van de technisch dienstverlener kan verbeteren. Data kan helpen om veel klantgerichter te werk te gaan en beter in de behoefte van de klant te voorzien. One-size-fits-all is niet langer nodig. Dankzij Smart Industry, de vergaande digitalisering van de maakindustrie, wordt het mogelijk om producten perfect op de vraagklant af te stellen. Daarnaast levert het analyseren van data nieuwe klantinzichten op. Een wat extreem voorbeeld: In 2014 had Facebook al zoveel data over haar gebruikers dat zij zeer nauwkeurig kon voorspellen hoe lang een relatie zou duren. Voor een technisch dienstverlener kan dit al klein beginnen. Bijvoorbeeld door op het juiste moment de juiste gepersonaliseerde aanbieding te doen aan een klant. Online en offline gedragsdata kan voorspellen wanneer een klant openstaat voor een up- of cross-sell voorstel.

3. Operational excellence

Een derde manier waarop data het businessmodel van de technisch dienstverlener kan verbeteren, is door data in te zetten voor operational excellence. Operational excellence betekent dat je de behoefte van je klant zo goed mogelijk vervult. Om hiermee succesvol te zijn, is het allereerst nodig om goed na te denken welke behoefte je daadwerkelijk voor je klant vervult. Misschien dat je het voorbeeld kent van de boor of het gat? Wil je klant echt een boor? Nee, hij wil gewoon een gat in zijn muur. Wil jouw klant een airco of wil hij een goed binnenklimaat? Jouw doel als technisch dienstverlener is om je klant op de beste manier te voorzien in zijn behoefte. Dit betekent dat wanneer jouw klant altijd een goed binnenklimaat wil, dat de CV-ketel of airco nooit meer kapot mag gaan. Onmogelijk? Zeker niet, door de apparaten uit te rusten met slimme sensoren kan voorspeld worden wanneer onderhoud nodig zal zijn (predictive maintenance). Een goede IT-oplossing analyseert de data die de sensoren opleveren en voorspelt nauwkeurig wanneer welk soort onderhoud nodig is. Een mooi voorbeeld hiervan levert liftfabrikant ThyssenKrupp. Met sensoren meten zij zaken als de temperatuur van de motor, de snelheid van de liftcabine, het functioneren van de deur en meer. Dankzij het analyseren van al deze data kan ThyssenKrupp haar onderhoud uitvoeren voordat de lift stil komt te staan. Iets wat natuurlijk heel erg prettig is voor de mensen in de lift!

De start van de transformatie

Alle apparaten die technisch dienstverleners inzetten zullen in de komende jaren data gaan leveren. Deze enorme hoeveelheden data brengen unieke mogelijkheden. Zorg dat de IT-systemen zo ingericht zijn dat hier goed mee om kan worden gegaan. Bedenk ook hoe deze data gebruikt gaat worden. Welke datastrategie is het meest geschikt om het bedrijf te verbeteren? Wordt de verzamelde data verkocht, gebruikt om in te spelen op individuele klantvragen of om optimaal de klantbehoefte te vervullen? Een combinatie van deze drie is natuurlijk ook een optie. De mogelijkheden zijn legio, maar het is wel zaak om snel te handelen, want de concurrent zit ook niet stil.

lees ook: Binnen 6 weken beginnen met uw IoT traject?

Predictive Maintenance, op weg naar Smart Industry