Nog weinig Nederlandse productiebedrijven maken gebruik van de kansen van Industry 4.0. De jaarlijkse Digital Global Operations Study van PwC laat zien dat ruim driekwart zichzelf nog als digitale beginneling ziet. Maar koplopers zijn er zeker ook. Een groepje van Digital Champions benut de mogelijkheden van Industry 4.0 al volop. Tijd om de balans op te maken!

Nederland loopt wat achter op de rest van de wereld als het aankomt op de adoptie van Industry 4.0. De verklaring van PwC is dat Nederlandse productiebedrijven sceptischer zijn als het aankomt op de verwachten opbrengsten van zo’n transitie. Daarnaast investeert onze productiesector liever in ‘bewezen’ dan in nieuwe technologie. En dat terwijl Nederland voorop loopt als het aankomt op de ontwikkeling van de productiesector en het ontwikkelde IT-landschap.


Meer over de Nederlandse bevindingen lees je hier op de website van PwC.


Maar ook in andere landen blijft de adoptie van Industry 4.0 achter. Om de basis voor een succesvolle transitie te achterhalen sprak PwC dan ook met een groot aantal Digital Champions van over de hele wereld. Het resultaat is een blauwdruk met best practices van de bedrijven die Industry 4.0 al onder de knie hebben. De kern: zorg voor een naadloze verbinding en integratie tussen service, operations, technologie en mensen. Daarnaast worden zes stappen voor een succesvolle transitie geïdentificeerd.


Download hier de volledige Digital Global Operations Study 2018 op de website van PwC.

New call-to-action