Datagedreven besluitvorming behoort al geruime tijd tot de belangrijkste speerpunten van succesvolle productiebedrijven. Door de huidige complexiteit van productieprocessen, verstoringen in de supply chain en uitdagingen rondom energiemanagement, neemt deze focus alleen maar verder toe. Het doel? Efficiënter omgaan met processen en energie, onderhoudskosten minimaliseren en optimale waarde leveren aan klanten. Door verder te kijken dan alleen de technologie, zijn productiebedrijven in staat effectieve dataoplossingen te implementeren, die waarde toevoegen in alle lagen van de organisatie. Van de fabrieksvloer tot in de directiekamer.

Uitgroeien tot een datagedreven productiebedrijf vraagt om meer dan nieuwe technologie of de digitalisering van processen. Een holistische datastrategie is essentieel, waarbij gekeken moet worden naar bedrijfsstrategie, processen, organisatie en technologie. Als je probeert om een van deze aspecten te wijzigen zonder verandering te brengen in de ander, kom je niet ver. Alleen integratie draagt bij aan een succesvolle dataoplossing.

Data en Analytics: de juiste systemen

Het bijeenbrengen van de data uit verschillende systemen, applicaties en sensoren is een belangrijke stap. Maar voordat je kunt beginnen met het analyseren van die data om relevante inzichten op te doen, moet je de data zien te verbinden. Welke systemen moeten aanwezig zijn en welke problemen vallen er tijdens elk stadium te verwachten?

  •  Azure Data Lake

Een Data Lake is een centrale bewaarplaats waarin je al je gestructureerde en ongestructureerde data kunt onderbrengen. Dit biedt je de mogelijkheid om data in alle soorten en maten te verwerken en analyseren, hoe lang dat proces ook in beslag neemt. Maar als je simpelweg data in het Data Lake dumpt, resulteert dat alleen maar in een datamoeras. Het weerhoudt je ervan waardevolle inzichten uit deze data te halen.

  • Azure Synapse

Van de data lake gaan we over naar Azure Synapse. Deze uitgebreide toolkit combineert mogelijkheden voor data-integratie, data warehousing en dataanalyse. Azure Synapse past daarnaast AI- en machine learning-modellen op je complete dataset toe. Maar omdat alle gegevens zich in de data lake bevinden, is er sprake van een onderlinge afhankelijkheid tussen Azure Synapse en dat data lake. Een data dump is moeilijk te verkennen, of je Synapse nu wel of niet gebruikt.

  • Power BI

Ervan uitgaande dat je wijs kunt worden uit de data die in je data lake is opgeslagen en je met Azure Synapse analyseert biedt Power BI je een krachtige tool voor het visualiseren van de opgedane inzichten. Elke medewerker op elk niveau van de organisatie moet in staat zijn om gebruik te maken van deze inzichten en dashboards. Feit is echter dat de bevindingen vaak begrijpelijk zijn voor degene die ze heeft verzameld en in dashboards en rapporten heeft gegoten. Voor anderen is het in praktijk veelal een stuk moeilijker om op basis van deze informatie beslissingen te nemen.

Met een combinatie van de bovenstaande drie platforms kun je al je data bijeenbrengen en analyseren. Als je erin slaagt om de bijkomende uitdagingen te overwinnen, tenminste.

Systemen en processen combineren

Enkel en alleen afgaan op systemen helpt je niet veel verder. Het is slechts het begin. Data helpt je pas aan de beoogde inzichten als het voor toegevoegde waarde binnen je organisatie zorgt. De truc is om ervoor te zorgen dat alle data en analysemogelijkheden relevant zijn voor gebruikers. Dat doe je door hen de mogelijkheid te bieden om rapporten en inzichten aan hun voorkeuren aan te passen. Het betekent ook dat je de dataset vergrendelt, zodat er geen data kan worden overschreven of gewijzigd. Je moet gebruikers echter de mogelijkheid bieden om rapporten te downloaden en bewerken, zodat zij zelf informatiemateriaal kunnen samenstellen en met data kunnen experimenteren. Dit draagt bij aan business intelligence op basis van selfservice en gegevensbeveiliging, zonder in chaos te verzanden of data te vergrendelen. Uiteindelijk moeten de datasystemen wendbaar en veilig zijn en voldoen aan de interne eisen en externe richtlijnen.

De holistische datastrategie

Als je systemen, processen en de organisatie tot een coherent geheel smeedt, creëer je daarmee de beste randvoorwaarden voor een datagedreven cultuur. Blijft je focus enkel op systemen en processen gericht, dan is de effectiviteit van de oplossing ook beperkt. Het is al net zo belangrijk om draagvlak te verkrijgen bij de mensen die je dashboards en rapporten gebruiken en aanpassen. Het is niet bedoeld voor topmanagers of IT, maar stelt de complete organisatie in staat om slimmer en effectiever te werken. En helpt zo met het verbeteren van klantrelaties, het optimaliseren van processen en het transformeren van productaanbod.

whitepaper data platform modernization image button