Een Microsoft HoloLens waarmee service engineers tijdens de klus alle nodige informatie in hun gezichtsveld hebben, drones die te laat geleverde onderdelen naleveren en geen down-time meer door predictive maintenance… Hoe meer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen, hoe meer mogelijkheden er ontstaan voor technisch dienstverleners. Internet of Things (IoT) zorgt voor efficiëntere processen, minder kosten voor opslag en op de klant toegespitste verkoop. Maar naast deze commerciële voordelen brengt IoT ook de zekerheid voor het behalen van SLA’s, het bereiken van korte responstijden en een optimale planning. Deze laatstgenoemde ontwikkelingen diepen we in dit blog verder uit. Hoe zorgt u ervoor dat IoT de servicegraad van uw bedrijf verbetert?

Wanneer een organisatie beter op haar uitgaven gaat letten, zie je vaak evenredig met de besparingen de servicegraad verslechteren. Er wordt dan bijvoorbeeld bezuinigd op het aantal service medewerkers of op een duur CRM-systeem. Maar met de inzet van IoT hoeft onder andere op deze belangrijke service onderdelen niet te worden bezuinigd. Wanneer IoT op de juiste manier wordt ingezet, kunnen bedrijven tegelijkertijd de servicegraad verbeteren en geld besparen.

Op weg naar Smart Industry met predictive maintenance

Automatiseren van het Field Service proces

Allereerst door de inzet van mobile field service software. Als een field service team hier nog geen gebruik van maakt, dan ziet een servicevraag er als volgt uit:

 1. Een apparaat heeft service nodig;
 2. De klant vraagt om serviceverlening;
 3. De field service engineer gaat langs;
 4. De field service engineer mist context over het probleem;
 5. De field service engineer ontdekt wat het probleem is;
 6. De field service engineer moet op een later moment terugkomen om het probleem te verhelpen door het ontbreken van materiaal, kennis, bepaalde vaardigheden of tijd.

Wanneer IoT in wordt gezet rondom field service management, ziet een servicevraag er als volgt uit:

 1. Een apparaat heeft (binnenkort) service nodig;
 2. Het apparaat ‘contacteert’ zelf de field service organisatie met de juiste vaardigheden en geeft uitgebreide context over het probleem;
 3. De field service engineer gaat langs en lost het probleem op;

Niet alleen de service is hiermee enorm verbeterd, ook de kosten zijn verlaagd. Een field service engineer hoeft namelijk maar één keer langs te gaan om het probleem preventief te verhelpen. Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat momenteel bijna 75 procent van de field service engineers aangeeft dat ze soms of altijd terug moeten naar de klant, omdat:

 • ze niet beschikken over het juiste onderdeel;
 • de transactie niet afgerond kon worden door ontbreken van een digitale werkbon;
 • er online geen servicecontract informatie voorhanden was;
 • er niet genoeg tijd was ingecalculeerd;
 • ze niet over de juiste vaardigheden beschikten voor het oplossen van het probleem.

Minder inspecties

Naast het bovengenoemde feit dat field service engineers met de inzet van IoT verzekerd zijn om met één bezoek bij de klant het probleem te kunnen oplossen, is er nog een ander groot voordeel. Apparaten die zichzelf kunnen diagnosticeren en op die manier automatisch de performance indicatoren realtime kunnen delen, hebben geen routine inspecties meer nodig. Wanneer het apparaat aangeeft service nodig te hebben, kan de field service engineer middels plannersoftware toegewezen worden aan de juiste service opdracht. Hierdoor kunnen problemen worden opgelost voordat de klant er last van heeft.

Service

Voorheen stond ‘service’ voor het oplossen van de problemen van de klant. Inmiddels heeft IoT het mogelijk gemaakt om de betekenis van dit begrip te veranderen in ‘het oplossen van de problemen vóórdat de klant doorheeft een probleem te hebben’. Hierbij komt predictive maintenance om de hoek kijken. Door de juiste inzet van mobile field service software kan predictive maintenance zo worden ingericht dat het bijdraagt aan het verhogen van de servicegraad en klanttevredenheid

Ook starten met een IoT project? Dit kan al binnen zes weken! Lees hierover meer in onze blog: in 6 weken beginnen met uw IoT traject!

Predictive Maintenance, op weg naar Smart Industry