Voor, tijdens en na het implementatietraject van Field Service software moeten een aantal zaken binnen de organisatie op orde zijn. Om u hier doorheen te loodsen, volgt hieronder een checklist die is onderverdeeld in drie fasen. Wanneer uw organisatie deze checklist als leidraad gebruikt, kunt u rekenen op een geslaagd implementatietraject.

Download whitepaper: Datagedreven Organisatie

Fase 1: De voorbereiding

Doelstellingen
Het is belangrijk om de Field Service doelstellingen van uw organisatie te definiëren. Wat wilt uw organisatie uit Field Service halen? Alleen met duidelijke doelstellingen kunnen er ook duidelijke resultaten worden behaald.

Bedrijfsprocessen
Voordat het Field Service implementatietraject van start gaat, is het nodig om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Op die manier krijgt u een goed overzicht van de huidige bedrijfsprocessen en hoe Field Service hier aan bij kan dragen, zodat er precies op de punten waar het knelt de meeste vooruitgang geboekt kan worden.

Het projectteam
Een sterk projectteam is het halve werk. Het beste is om het projectteam samen te stellen met werknemers uit verschillende delen van het proces en de rolverdeling binnen het team moet duidelijk worden gecommuniceerd. Ook de betrokkenheid van de directie is van cruciaal belang.

De gebruikers
Voorafgaand aan de implementatie is het nodig om goed in kaart te hebben welke gebruikers in aanraking komen met het implementatietraject en wat het de gebruikers uiteindelijk op gaat leveren. Op die manier kan er ook duidelijk van te voren naar de werknemers worden gecommuniceerd wat ze te wachten staat.

Fase 2: Tijdens het traject

KPI’s
Bepaal welke KPI’s er bij de gestelde doelstellingen passen en welke verbeteringen deze bewerkstelligen. Hierbij is het belangrijk om de KPI’s SMART te formuleren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

Ontwikkel een communicatieplan
Het is belangrijk dat er een communicatieplan wordt ontwikkeld waarin de voordelen die de Field Service oplossing biedt voor de organisatie worden uitgewerkt. Daarmee wordt er draagvlak gecreëerd in de organisatie.

Definieer de voordelen voor de gebruikers
De eerder geformuleerde verwachtingen bij fase 1, stap 4, kunnen nu worden geoptimaliseerd.

Fase 3: Tijdens de livegang en na de implementatie

Tijdens de derde fase is het belangrijk om scherp te blijven. Juist in deze laatste fase moeten de gestelde doelstellingen goed in de gaten worden gehouden om het traject succesvol af te ronden. Houd hierbij rekening met de onderstaande punten:

  • Geef training en ondersteuning aan de werknemers
  • Controleer de doelstellingen en maak ze waar
  • Breng de nieuw ontstane wensen in kaart
  • Testen, testen, testen,…
  • Blijf continu evalueren en voer aanpassingen door waar nodig

New call-to-action


lees ook: