In de productiesector zijn de virtuele en fysieke realiteit steeds nauwer verbonden, om zo de efficiëntie en bedrijfsprestaties te verbeteren. De snelle technologische ontwikkelingen stellen toekomstgerichte fabrikanten in staat om hun processen te stroomlijnen, de klantenservice te verbeteren, meer waarde te putten uit bestaande systemen en infrastructuren en op alle fronten voor kostenbesparingen te zorgen.

Een goed voorbeeld is de inzet van digital twins. Dit ontpopt zich tot een populaire toepassing voor productielijnen1. Bij ‘digital twinning’ wordt een fysieke resource, zoals een machine gekoppeld, aan een digitaal platform. In andere woorden: een digitale tweeling van het apparaat. Fabrikanten doen zo inzichten op, op basis van de data van de machine, om de prestaties real time te beoordelen2.

Steeds meer fabrikanten investeren in slimme apparatuur en digitale mogelijkheden om de concurrentie voor te kunnen blijven. Hierdoor groeit het gebruik van digital twins in industriële omgevingen. Sterker nog: het is zelfs een van de belangrijkste technische trends van dit moment. Analisten voorspellen dat 85% van alle IoT-platforms in 2022 gebruik zal maken van digital twin-functionaliteit2. Hoe gaat dit nu precies in zijn werk?

Productieactiva beheren zonder downtime

Het gebruik van digital twins maakt het mogelijk om onderhoudstaken te visualiseren. Technici kunnen op hun computer of smart device een digitale weergave zien van de machine. Deze virtuele weergave wordt gevoed met data van de sensoren op de fysieke machine. Technici kunnen daardoor de status, prestaties en historie van de machine evalueren. Zo gaan zij eenvoudig na waar er correcties en verbeteringen nodig zijn, zonder de noodzaak om fysiek bij het apparaat aanwezig te zijn.

Het voordeel is dat fabrikanten zo eenvoudig zien wat er nodig is qua interventies of onderhoud om machines zo lang en goed mogelijk te laten werken. Dit voorkomt onnodige downtime en draagt bij aan degelijke en onderbouwde besluitvorming rond reparaties. De voordelen van digital twins zullen toenemen naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. Het is immers dé manier om alle ruwe data vanuit IoT te vertalen naar praktische inzichten2.

Zo wordt het op de fabrieksvloer dankzij digital twins mogelijk om direct inzichtelijk te maken welke gevolgen een wijziging heeft voor de productkwaliteit, productiesnelheid, omgevingsvariabelen enzovoort. Deze inzichten kunnen een sleutelrol vervullen bij het bevorderen van zakelijke groei en innovatie, de bouw van nieuwe fabrieken en productielijnen, het beheer van bedrijfsmiddelen en het testen van het eindproduct.

Download whitepaper: digitale transformatie

Geld besparen tijdens de hele productiecyclus

Ook voor preventief onderhoud bieden digital twins volop mogelijkheden. Sensoren verzamelen immers voortdurend machinedata en evalueren zo de staat van componenten, de productie-workloads en de verwachtte levensduur. Digital twins maken het voor operators gemakkelijker om het beste tijdstip voor machineonderhoud op accurate wijze te berekenen, om zo ernstige storingen en onnodige downtime te voorkomen2.

Enerzijds is het voordeel voor fabrieksmanagers dus dat zij dankzij digital twinning storingen kunnen voorspellen en voorkomen. Maar het heeft ook andere toepassingen. Denk aan technici die nieuwe apparatuur ontwikkelen om in productie te nemen. Zij kunnen hun prototypes virtueel testen en aanpassen voordat er tijd en geld wordt geïnvesteerd in de fysieke ontwikkeling van de nieuwe apparatuur3. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om onderhoudstechnici te trainen in het demonteren en repareren van machines in de juiste volgorde en met behulp van de juiste onderdelen, zonder dat de fysieke machines hiervoor nodig zijn.

Het is voor veel producenten simpelweg te duur om extra reserveproductielijnen in te richten, louter en alleen voor test- en ondersteuningsprocessen. Het gebruik van digital twins is in dit soort situaties een praktische oplossing, en de potentiële kostenbesparingen zijn enorm4.

Tijd voor twins

Digital twins worden reeds op grote schaal ingezet in de productiesector en bieden veel voordelen. In een dergelijk concurrerende markt is de inzet van digital twins vertegenwoordigt dit kansen voor het realiseren van kostenbesparingen, optimaliseren van processen en opvoeren van productiviteit. Deze hybride wereld van fysieke en virtuele componenten vertegenwoordigt zonder twijfel de toekomst van de productiesector2.

New call-to-action

Bronnen:

  1. What does Digital Twinning mean for Manufacturing?(1)
  2. Digital Twinning: The Future of Manufacturing? (2)
  3. Digital Twinning: The Future of Manufacturing? (3)
  4. Digital Twinning: The Future of Manufacturing? (4)