Modern ERP vraagt om ‘modern delivery’. Maar wat bedoelen we daarmee? We zien dat cloud-based ERP-applicaties, zoals Dynamics 365, continu veranderen. Dat betekent dat een IT-landschap nooit ‘af’ is. Waar vroeger bedrijven eens in de 7 tot 10 jaar een ERP-upgrade of -implementatie deden, worden cloudapplicaties tegenwoordig elke maand geüpdatet. Dit vraagt om een nieuwe kijk op projectmanagement, managed services en upgrades. In dit blog gaan we in op DevOps: een manier van werken met samengestelde teams van experts, waarbij projecten en beheer hand in hand gaan.

‘Agile werken’ in de praktijk

Bij het moderniseren van het IT-platform, inclusief ERP-applicaties, worstelen veel bedrijven ermee dat het ontwerp en de eisen waarschijnlijk tijdens het project zullen veranderen. En de technologie zal zich blijven ontwikkelen. Dus hoe beheers je tijd en budget, en wanneer is een applicatie klaar om live te gaan?

Om aan deze behoefte tegemoet te komen kiezen we steeds vaker voor agile werken. Niet alleen bij het implementeren van nieuwe applicaties, maar ook bij de manier waarop we omgaan met het beheer en upgraden van oplossingen. Hierbij denken we in cycli: testen, afwijzen, verbeteren, testen enzovoort.

New call-to-action

Agile werken en DevOps horen bij cloud-software

Evolutie en wendbaarheid horen bij cloud-software. Maar als applicaties maandelijks nieuwe updates krijgen, vraagt dat om een andere manier van werken. Hierin speelt bijvoorbeeld automated testing een rol, zodat het gemakkelijker wordt om nieuwe ideeën of procesvarianten snel uit te proberen. Cloud-technologie vraagt om actief verandermanagement en om eindgebruikers die betrokken zijn bij het testen en finetunen van processen tijdens het project en na de go-live.

DevOps in de praktijk bij HSO

Daniël Voets is consultant Dynamics 365 bij HSO. Hij maakt deel uit van een van de zogenaamde @Value-teams, die werken op een innovatieve, agile manier in DevOps teams. Daniël is enthousiast over deze manier van werken:

Daniel Voets van HSO over remote werken met Microsoft Teams online“Voorheen werkten veel verschillende mensen aan issues en changes van alle klanten, in de hele organisatie. Hierdoor was de kennis versnipperd en duurde het vaak langer dan nodig om een probleem op te lossen. Nu is het @Value-team volledig verantwoordelijk voor de issues, veranderingen en optimalisaties van een aantal vaste klanten. Het team bestaat uit ontwikkelaars, technische consultants en functionele consultants met kennis van alle verschillende Microsoft Dynamics-modules, zodat we alle expertise in één team hebben.

Lean of agile werken, betekent dat onze methode is ontworpen om continu en snel waarde toe te voegen voor onze klanten. Om dit te bereiken werken we bijvoorbeeld met een weekstart. Elke maandag nemen we de tijd om te plannen wat we die week willen oppakken. Er wordt een vaste tijd gereserveerd om te werken aan dagelijks terugkerende activiteiten zoals incidenten en problemen. De tijd die overblijft besteden we aan optimalisaties en veranderingen. Aan het begin van de week plannen we deze en bepalen we de prioriteiten. Naast de start van de week hebben we een dagelijkse stand up meeting om te bespreken wat iedereen die dag gaat doen, welke zaken we voorzien, waar je hulp nodig hebt om je weekdoelen te bereiken, enzovoorts.

Klanten ervaren een positief verschil. Met ons DevOps team bereiken we een veel kortere doorlooptijd voor het oplossen van problemen en veranderingen. Door te kiezen voor DevOps teams, zorgen we ervoor dat we tijdens een project de kennis in ons team borgen, want de consultant die bij het project betrokken is, maakt ook deel uit van het team. Dit betekent dat we na het live gaan veel sneller ondersteuning kunnen bieden bij vragen en waar nodig optimalisaties kunnen realiseren.”

Hoe kan DevOps in jouw organisatie modern delivery ondersteunen?

Het moderne applicatielandschap is nooit af. Een nieuwe (cloud)architectuur komt met nieuwe paradigma’s en nieuwe manieren van werken. Zowel de oplevering als het beheer gaan in de modus van continue verbetering, waarbij nauw wordt samengewerkt, bij voorkeur in één team. Dat noemen we DevOps.

Alles voor jouw digitaal gameplan