Louis van Cuijk, change manager bij HSO, heeft een missie. Zijn doel is het rendement op investeringen in ICT-projecten verhogen. Hoe? Door op basis van change management mensen te bewegen software en applicaties optimaal te gebruiken. De menselijke factor is immers een niet verwaarlozen factor, wil je de doelstellingen van je project behalen. Dat maakt change management een cruciaal onderdeel van elke implementatie. In de praktijk komt Louis echter nog wel wat misverstanden tegen over dit onderwerp. Hij licht ze graag toe.  

Misverstand #1 Change management gaat over weerstand en lastige mensen 
Veel mensen hebben bij verandermanagement geen positieve associaties maar denken aan weerstand, lastige mensen die je maar niet op andere gedachten krijgt. Verandermanagement gaat weliswaar over mensen, maar het leent zich bij uitstek voor een systematische aanpak met heldere en praktische doelen. Bij HSO  kiezen we voor het Prosci 3-Phase-proces om je organisatie door de fases van change management activiteiten te begeleiden. Deze methode is ook de kern van de change & adoptie aanpak van Microsofts Customer Succes Management. 

Misverstand #2 Change management kost te veel tijd
Klanten maar ook projectmanagers zijn vaak bang dat door het inzetten van een change strategie de livegang vertraagd wordt. Het kan voorkomen dat een implementatie meer tijd kost als blijkt dat er te weinig intern draagvlak is of nog te weinig kennis van de applicatie onder je gebruikers. In de praktijk is zien we echter dat juist als we kiezen voor een gestructureerd verander- en adoptieprogramma, de adoptie van een applicatie sneller gaat. Op deze manier borg je dat je gestelde doelen worden gehaald en levert change management dus een return on investment op.  

Misverstand #3 De change manager is verantwoordelijk voor de verandering 
Directie en management van klanten denken nog wel eens dat de change manager verantwoordelijk is voor een succesvolle verandering. Groot misverstand. Want die verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij hen zelfDe change manager helpt de directie en het MT bij het stellen van doelen en het zichtbaar maken van waar mensen staan. Deze essentiële informatie hebben ze namelijk vaak niet tot hun beschikking. Op basis van die informatie maakt de change manager concrete plannen waarmee directie en leidinggevenden aan de slag kunnen om hun mensen mee te nemen in de verandering van bijvoorbeeld nieuwe processen en nieuwe software.” 

Meer weten over Adoption & Change management?
Change management gaat over de menskant van een project of implementatie. Hoe krijgen we de mensen zover dat zij de verandering omarmen en nieuwe systemen en processen adopteren en naar volle tevredenheid, optimaal gebruiken. Meer weten over Adoption & Change management en hoe we dit bij jouw bedrijf kunnen inzetten? Neem contact op met Louis van Cuijk, via lvcuijk@hso.com of 06- 82 10 55 30.