Het is tijd dat ook uw organisatie maximaal gaat profiteren van de voordelen van Internet of Things, ook wel IoT genoemd. U kunt erover nadenken en blijven praten, maar dat levert niets op. Het is tijd voor actie! Maar hoe maakt u een begin, gelet op de complexiteit van een IoT-ecosysteem?

Organisaties staan vaak huiverig tegenover IoT, omdat ze denken dat ze grote investeringen moeten doen en er ingrijpende veranderingen nodig zijn voordat er een tastbaar resultaat is. Mijn advies aan u? Niet bang zijn. Met ons zesweeks traject (Six-week Journey) kunt u al op korte termijn tot echte meerwaarde creëren voor uw bedrijf.

Download whitepaper: digitale transformatie

Wanneer ik het over IoT heb, probeer ik de hype te vermijden en mij te concentreren op de praktische aspecten. Om te beginnen kunnen we IoT een stuk minder complex maken door het te definiëren als ‘een manier om dingen meer te betrekken bij en/of te integreren in uw bedrijfsapplicaties’. Software en applicaties zijn traditioneel gericht op mensen en processen. Maar met IoT komen daar nu ook uw dingen, uw machines, apparaten, auto’s, smart switches en videofeeds bij. Eigenlijk alles dat is uitgerust met een sensor of een RFID-tag. Uw dingen worden verbonden met uw applicaties, processen en mensen, zodat u over waardevolle data kunt beschikken. Dit biedt u ongekende mogelijkheden voor het op gang brengen of versnellen van de innovatie waar uw bedrijf behoefte aan heeft.

Benader IoT als innovatief traject, niet als project

Nu we IoT vereenvoudigd en praktisch toepasbaar hebben gemaakt, is het tijd om het erop te wagen en de eerste stap te zetten. Hoe beginnen we hiermee, en belangrijker nog, welke kant gaan we op? Organisaties die inzicht in de IoT-concepten en de praktische mogelijkheden hebben gekregen, kunnen een wensenlijst of een routekaart met scenario’s opstellen. Voorbeelden: “Ik wil al mijn machines realtime kunnen volgen, zodat ik altijd precies weet waar ze zijn”, “Ik wil een waarschuwing krijgen vóórdat een apparaat onderhoud nodig heeft” of “Ik wil data van mijn … gebruiken om drukte te voorspellen en de planning te optimaliseren”. De richting van uw IoT traject wordt bepaald door uw IoT-scenario’s. U kunt uw eigen IoT-scenario pas goed definiëren als u in grote lijnen inzicht hebt in de dynamiek van dergelijke scenario’s.

Een IoT-scenario gaat vaak over dingen, connectiviteit, data, analyse en actie. Deze dingen kunnen van alles zijn, van de kleerhangers in een kledingwinkel, de verhuurde machines van een verhuurbedrijf of de bestelwagens van een mobiel onderhoudsbedrijf tot en met de magazijnen, schappen en orderpickers van een groothandel. Wat het ook voor dingen zijn: uw dingen moeten op een praktische, bestendige en veilige manier worden verbonden. Hierdoor kunt u uw dingen beter beheren en in uw applicatielandschap integreren, en bovendien telemetrische en andere data naar het IoT-platform verzenden. .

Data is van cruciaal belang in elk IoT scenario

Data speelt in elk IoT-scenario een centrale rol. Het soort, de kwaliteit, de frequentie en de betrouwbaarheid van de data is van essentieel belang. U moet rekening houden met de doelstellingen van uw scenario en met de functionaliteiten van uw apparaten. Voorbeelden van telemetrische data die in een IoT-scenario worden verzameld, zijn GPS-coördinaten, temperaturen (bijvoorbeeld van motoren), bedrijfsuren, de actuele status van een apparaat (aan/uit/storing), waarschuwingen, vloeistofniveaus (bijvoorbeeld een brandstofpeil), bewegingen en andere meetwaarden en waarschuwingen van sensoren. Afhankelijk van het scenario wordt deze data uitgebreid met andere gegevens, zoals drempelwaarden voor waarschuwingsberichten, referentiewaarden om de variantie te meten en externe (bijvoorbeeld klimatologische of demografische) gegevens om correlaties te bepalen.

Wij maken gebruik van de Azure Data Insights Stack om de data gedurende een bepaalde periode te verwerken, zodat we inzicht in de historische waarden krijgen en realtime-analyse kunnen uitvoeren om waarschuwingsberichten te genereren en acties voor te stellen of te starten. Hierbij kunnen we gebruikmaken van lerende machines (machine learning), waardoor u geavanceerde algoritmes kunt gebruiken voor complexe prognoses of optimalisatie van de planning en toewijzing van middelen. Ten slotte zijn er verschillende manieren om vanuit een IoT-scenario acties te ondernemen. Soms is een eenvoudig dashboard voldoende, maar meestal wordt de actie helemaal teruggekoppeld naar de business door middel van waarschuwingen, supportschermen, automatische updates en optimalisaties voor de computer- of mobiele applicaties van de gebruikers.

Zesweeks IoT-traject

Om u op weg te helpen, hebben we een gestandaardiseerde methode van zes stappen geformuleerd voor het opzetten en ontwikkelen van een IoT-scenario. Nadat de algemene richting voor uw traject is bepaald, boekt u met deze methode binnen 6 weken waardevolle resultaten, waarbij elke week een nieuwe stap wordt gezet.

  • Week 1:Bepaal en schets een scenario en definieer een passend tijdskader en een budget.
  • Week 2: Bepaal welke ‘dingen’ moeten worden geïntegreerd, test de functionaliteiten van deze dingen en selecteer opties en een architectuur voor de connectiviteit.
  • Week 3: Globaal ontwerp van het end-to-end scenario. Beschrijf hoe de end-to-end oplossing eruit gaat zien en wat deze moet doen.
  • Week 4: Richt de connectiviteit en het IoT-platform in en begin met het verzamelen en verwerken van telemetrische data, referentiegegevens en andere data. Eventueel: train en test modellen voor lerende machines en maak deze operationeel ten behoeve van geavanceerde algoritmes.
  • Week 5: Ontwerp en ontwikkel dashboardwaarschuwingen en integratie met de processen en applicaties van uw business (Dynamics).
  • Week 6: Lever de end-to-end oplossing voor het scenario op en evalueer de resultaten en de vervolgstappen.

Beginnen met een IoT traject hoeft niet complex te zijn. Met de juiste aanpak kunt u morgen al aan uw IoT traject beginnen en binnen zes weken tastbare resultaten boeken. Grijp de kansen die IoT biedt en zorg dat u de concurrentie een stap voor blijft.

Resultaten

Een voorbeeld van een scenario dat we onlangs via ons zesweekse traject hebben geïmplementeerd, is de permanente monitoring van mobiele stroomaggregaten. Op basis van onze methode worden, door middel van Microsoft Azure IoT Suite, de locaties van de aggregaten bepaald en hun prestaties gemeten en geanalyseerd. Volgens het scenario konden de aggregaten een waarschuwingsbericht genereren bij het bereiken van drempelwaarden voor bepaalde parameters, zoals afwijkingen in de oliedruk, het brandstofpeil, over- of onderprestatie en de onderhoudscyclus. Een ander voorbeeld is de monitoring van het gebruik van vloeibare meststof bij verschillende weersomstandigheden, waarbij een doorlopend prognose-algoritme wordt gebruikt op basis van historische gebruiks- en klimaatgegevens en de weersvoorspellingen van het KNMI. Andere voorbeelden van scenario’s waar we aan werken: connectiviteit voor een groot aantal verschillende soorten apparaten en het verzamelen van data ten behoeve van algoritmes voor voorspellend onderhoud aan deze apparaten; volgen en toewijzen van resources; waarschuwingsberichten op basis van zelflerende algoritmes; en het gebruik van near-realtime telemetrische data en prognoses voor dynamische prijsbepaling.

Neem contact met ons op en ontdek uw IoT journey

New call-to-action

lees ook: