De logistieke sector heeft met data goud in handen, maar moet nu de bereidheid tonen om te digitaliseren en die data vervolgens te delen. Doet de sector dat niet, dan snijdt hij zichzelf vroeg of laat in de vingers. Nieuwsblad Transport is in gesprek met Fouad Allabari, managing director HSO Analytics,

Volgens Fouad zijn er twee opties: het is veranderen of verdwijnen. ‘Veranderen’ betekent hier dat de logistieke sector afrekent met de eilandencultuur en (digitale) bruggen tussen bedrijven bouwt. En over die bruggen transporteert het data, van het ene naar het andere bedrijf, en weer terug. En ‘verdwijnen’ betekent hier dat de bedrijven die niet meedoen, en alles bij zich willen houden, ingehaald worden en op het termijn de slag gaan verliezen. Allabari weet waarover hij praat. Zijn HSO Analytics is een organisatie die de bedrijfsresultaten van klanten verbetert door digitalisering – en digitalisering maakt de weg vrij naar het delen van data.

De techniek is er klaar voor

Voor een goed begrip legt Allabari uit wat we onder data verstaan. ‘‘Gegevens’, oftewel ‘rauwe feiten’, die we bewust en onbewust verzamelen. Veelal van deze data binnen de logistieke sector zijn nog steeds offline, lees: papieren bergen. De eerste stap in digitalisering is door data meer en meer digitaal op te slaan en medewerkers toegang te geven tot (digitale) middelen zodat zij hun werk beter en efficiënter kunnen doen.’

Hij voegt eraan toe dat aan een belangrijke voorwaarde is voldaan: de techniek is er klaar voor. Waar het nog aan ontbreekt, is de bereidheid bij de logistieke partijen om de digitaliseringsstap te maken. Of beter: aan het duwtje in de rug. Ook stelt Allabari vast dat veel partijen nog moeten begrijpen hoe ze van data kunnen leren en hoe ze data delen. Of anders, hoe de stap van logistics naar smart logistics te maken?

Allabari: ‘We kunnen elkaar helpen met elkaars data, waarvan we alleen maar meer generen. Mijn advies: geef het vrij, deel het.’ Het voordeel ervan is voor hem evident. ‘Door data te delen, vergroot je je inzicht en stel je jezelf in staat de impact van je beslissing over meerdere bedrijfsprocessen beter in te schatten.’

Rapport ‘Data en digitalisering in de logistiek

Maar eerst terug naar de basis, en wel naar het rapport ‘Data en digitalisering in de logistiek’ van Evofenedex. Daaruit blijkt dat er voor de logistieke sector in het veld van de digitalisering nog een wereld is te winnen. Ernstiger, in vergelijking met tal van andere sectoren, loopt de logistieke sector in termen van digitalisering achterop. Zo blijkt dat zeventig procent van de verladersbedrijven nog steeds good old Excel gebruikt om verschillende systemen aan elkaar te knopen. Verder geven circa twee op de vijf verladers aan de huidige staat van de automatisering/digitalisering van de logistieke processen minimaal goed te achten; voor bijna een op de vijf evenwel is dat minder dan voldoende.

Onbekend maakt onbemind

Nog meer cijfers: de verladers geven zichzelf een magere zes voor de mate waarop de processen zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd, en de mate waarin realtime-data worden benut. Opvallend, vindt de managing director, want juist in de logistieke sector is er met data en digitalisering veel te bereiken. ‘Het draait in de logistieke sector allemaal om efficiency (marge, snelheid en flexibiliteit). Door het inzetten van data en digitalisering is het proces te versnellen en is veel efficiëntie te bereiken.

Denk bijvoorbeeld aan analyseren van het orderpicking-gedrag, combineer dit aan het koopgedrag van klanten en de bevoorrading versus leveringen. Alleen al vanuit deze invalshoeken, is enorm veel inzicht en efficiëntie te behalen.’ Gevraagd naar de oorzaak van de achterstand haalt Allabari het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ aan. Volgens hem wordt er binnen de sector wel veel over digitalisering gesproken, maar gebeurt er te weinig. ‘Je hebt innovators nodig, visionairs die durven te experimenteren.’

Beren op de weg

Ter inspiratie haalt Allabari het aansprekende voorbeeld aan van een logistieke werknemer in de VS die zijn werkgever ervan probeert te overtuigen om Uber-achtige principes in het bedrijfsproces in te passen. Immers, internetonderneming Uber is een schoolvoorbeeld van hoe een bedrijf door het delen van data enorm succesvol kan zijn. Omdat zijn baas alleen maar beren op de weg, ziet, besluit de werknemer ontslag te nemen en zijn eigen bedrijf – Convoy genoemd – op te richten. Allabari: ‘Binnen twee jaar was Convoy twee keer zo groot als het bedrijf waar de werknemer werkzaam was.’

Allabari wil maar zoveel zeggen dat als je ‘digitalisering’ en ‘data delen’ niet op je agenda zet, je zowel de markt als je klanten verliest. “In de logistieke sector is de afgelopen jaren al enorme efficiëntie bereikt in standaardisering, procedures en personeel. Om nog meer efficiëntie te bereiken, moet je verder digitaliseren en data en zelfs kunstmatige intelligentie inzetten om de stap te maken en voorop te blijven lopen en te kunnen blijven concurreren en innoveren waar klanten naar op zoek zijn.”

Filosofie

Gevraagd naar learned lessons uit zijn dagelijkse praktijk wijst Allabari erop de logistiek meer de filosofie moet volgen die we terugzien in de meeste industrieën, namelijk duurzaamheid en deeleconomie. ‘Kortom, delen van informatie en data. Techniek is niet meer de uitdaging door de komst van cloudtechnologieën. De menselijke interactie met elkaar en met machines en het vertrouwen hebben in systemen die ons meer en meer gaan helpen en werkzaamheden gaan overnemen van ons zodat we efficiënter kunnen werken. We moeten iets minder sceptisch zijn – blijf uiteraard nog wel sceptisch en voorzichtig, dat heeft ons gebracht waar we nu zijn – en iets meer durven innoveren en voorop willen lopen en daardoor nieuwe ontwikkelingen iets meer omarmen.’

Alles over Advanced Analytics