Serviceorganisaties zien innovatie als een belangrijke manier om zich te onderscheiden. Innovatie om de klant een uitmuntende ervaring te bezorgen of om engineers efficiënter en productiever te laten werken door bijvoorbeeld de first time fix rate te verhogen. Augmented reality in field service kan hierbij helpen. Informatie die op een statische wijze is weggestopt in bedrijfsapplicaties komt dankzij AR tot leven, zeker in combinatie met hardware als een Microsoft HoloLens, slimme brillen of een smartphone. Voorwaarde is wel dat de AR-oplossingen geïntegreerd worden in de bestaande infrastructuur en bedrijfsprocessen.

Augmented reality in field service vs. First time fix ratio

Field service organisaties staan van verschillende kanten onder druk om innovaties door te voeren. Deze druk komt in de eerste plaats van de klant die zich geen downtime van machines en apparatuur kan veroorloven en dus hoge verwachtingen heeft van predictive maintenance en aanstuurt op een hoge first time fix ratio. In de tweede plaats is er interne druk. Veel field service organisaties hebben immers te maken met een tekort aan arbeidskrachten en hebben behoefte aan een efficiënte en productieve organisatie. Augmented reality in field service biedt hierbij in verschillende opzichten uitkomst.

Op weg naar Smart Industry met predictive maintenance

Relevante data

Het succes van augmented reality valt of staat met de mate waarin je erin slaagt data te integreren. Je moet je als field service organisatie dan ook voortdurend de vraag stellen: hoe zorgen we ervoor dat monteurs en engineers zo goed mogelijk geïnformeerd zijn? Als je wilt dat de monteur snel een probleem kan analyseren en een oplossing kan aandragen, moet je hem kunnen voorzien van alle beschikbare informatie omtrent het object, de assets en de historie van de klant. Dat begint met iets relatief eenvoudigs als een bill of materials maar feitelijk dient alle relevante data beschikbaar te komen voor de engineer.

Guided maintenance

De volgende vraag is: Hoe zorgen we ervoor dat de collega’s deze informatie op een efficiënte wijze krijgen aangereikt? De tijd van de dikke ordners met handboeken is voorgoed voorbij. En ook het zoeken van informatie op een laptop of tablet is niet meer van deze tijd. Zoeken kost immers tijd en daar komt bij dat monteurs vaak geen handen vrij hebben om een aanraakscherm te bedienen. Dat is waar augmented reality in field service komt kijken, met de toepassing guided maintenance.

Augmented reality in field service

Hierbij is het mogelijk dat een collega op afstand kan meekijken met wat de engineer op dat moment ziet om zo nodig te ondersteunen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van een HoloLens of een ander type head mounted device. De externe engineer kan vervolgens ook weer beelden projecteren in het vizier van de lokale engineer om te ondersteunen bij de reparatie. De virtuele en de reële werkelijkheid komen hier samen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat data in bedrijfsapplicaties gekoppeld wordt aan de AR-oplossing. De praktijk leert echter dat de koppeling met datastromen geen vanzelfsprekendheid is.

Silovorming

Er is bijvoorbeeld sprake van silovorming. Soms zien we dat een ERP-systeem moeizaam communiceert met een Field Service Management applicatie. Ook IoT- en sensordata, informatie afkomstig van objecten en assets, is in veel gevallen niet geïntegreerd met bedrijfsapplicaties. Hoe dan ook, veel organisaties hebben moeite om data te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan de monteur in het veld. Laat staan dat zij erin slagen augmented reality toepassingen te voeden met data.

Compleet beeld

De oplossing voor dit probleem ligt in de ontwikkeling van een platform, waarop bedrijfsapplicaties draaien en die zodanig zijn ingericht dat deze eenvoudig integreren met elkaar en met nieuw te ontwikkelen AR-oplossingen. Dit zal in toenemende mate gaan om een cloud-platform. Contractinformatie, objectdata (via het IoT), asset management en klantinformatie komen beschikbaar voor en kunnen ingezet worden in combinatie met de HoloLens of andere devices.

Zo ontstaat een compleet beeld van de objecten (machines, apparatuur) die de engineer onder handen neemt, wat resulteert in een snelle afwikkeling en een impuls voor de first time fix ratio. Je krijgt tevens een 360° klantbeeld, waardoor kan worden ingespeeld op de wensen van de klant. Breng dus eerst de informatiehuishouding op orde, omarm het IT-platform denken en profiteer dan ten volle van Microsoft Field Service. Dit zorgt voor de innovatie waarmee je je onderscheidt.

Predictive Maintenance, op weg naar Smart Industry

Auteur

Tim Hermans
Tim is Senior International Pre-sales Consultant bij HSO Innovation. Samen met een team van specialisten adviseert hij lokale en internationale bedrijven over onderwerpen als Industrial IoT, Big Data, Analytics, Predictive Maintenance, AI en AR.