Je zou zeggen, waar wacht je op? Het is helaas een bekende trend: in de industrie en in de installatiesector in het bijzonder, staat de arbeidsmarkt flink onder druk. Het aantal projecten groeit gestaag, maar er zijn simpelweg te weinig vakmensen beschikbaar om te voldoen aan de vraag. Het UWV geeft aan dat dit tekort de komende jaren niet verdwijnt. Nu is dan ook het moment om van de gebaande paden af te wijken en de personeelsschaarste aan te pakken met innovatieve technologie die de productiviteit en efficiency van je medewerkers een stevige boost geeft. Start bijvoorbeeld met augmented reality.

Tekort aan personeel belemmert de productie

Al eind 2017 concludeerde het CBS dat het tekort aan personeel in de industrie stijgt. Dit tekort belemmert de productie, geeft bijna 16% procent van de bedrijven in deze branche aan. Het personeelsbestand is al gekrompen met 9% sinds 2005 en de industrie vergrijst snel. Tegelijkertijd neemt de vraag toe! Een logisch gevolg hiervan is een flinke groei van het aantal vacatures in de industrie. In 2017 waren er per 1000 banen al 23 vacatures.

Kort geleden presenteerde ROVC (partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland), de uitkomsten van de TechBarometer. In de komende vijf jaar verwacht 79% van de technische organisaties in Nederland een tekort aan technisch personeel. Ook ervaarde bijna 25% van de organisaties in de afgelopen vijf jaar een kwalitatief tekort, wanneer personeel dus onvoldoende is opgeleid.

Meer werk met minder mensen: AR is het antwoord!

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om in korte tijd alle vacatures op te vullen en tegelijkertijd de kwaliteit van je medewerkers te verbeteren. Dat betekent dat bedrijven omzet en kansen mislopen. Innovatieve technologie kan daarentegen wel de productiviteit een impuls geven, zodat je met evenveel medewerkers meer werk gedaan krijgt. Een voor de hand liggende technologie is augmented reality. Augmented reality (AR) kan met name field service medewerkers helpen bij het verbeteren van hun productiviteit en efficiency.

Met augmented reality kun je digitale informatie, zoals tekeningen van objecten of interactieve manuals, over echte objecten plaatsen en projecteren. Hiervoor gebruik je een slimme bril of een apparaat zoals de Microsoft HoloLens. Doordat je de informatie direct toepast in de juiste omgeving, heb je als technisch medewerker informatie veel sneller bij de hand en kun je dit direct toepassen.

Interessante evenementen

Dit voorjaar heeft onderzoeks- en adviesbureau Noventum in samenwerking met Microsoft en HSO onderzoek gedaan naar belangrijkste aanjagers van groei in de...

Meer en tevreden klanten

We zien dat het tijdperk van papieren handboeken met smeervlekken ten einde loopt. Gelukkig maar. Want met een AR-device houden je medewerkers hun handen vrij en de juiste informatie vinden kost niet langer kostbare blader- en zoektijd. Je medewerkers worden direct productiever en kunnen betere service-op-maat verlenen aan je klanten.

Kwantitatief en kwalitatief personeelstekort

Niet alleen zijn er te weinig mensen, ook kennis en ervaring schiet steeds vaker te kort om steeds complexere projecten en opdrachten uit te kunnen voeren. Daarom is het zo belangrijk dat je bestaande teams opleidt en toegang geeft tot de juiste kennis en vaardigheden. Maar ja, opleiden is nu eenmaal kostbaar en kost veel tijd. Ook hierbij kan AR een grote rol spelen. Zo kun je bijvoorbeeld je ervaren, senior engineers vanaf een centrale locatie een team van minder ervaren medewerkers laten aansturen.

Dankzij de HoloLens of bril ziet de senior medewerkers wat de monteur op locatie doet en kan hij of zij het werk als het ware overnemen. De andere medewerker kan ter plekke de aanwijzingen opvolgen en leert direct ‘on the job’. Zo sla je twee vliegen in één klap: je hoeft je geen zorgen te maken als je een minder ervaren medewerker naar een complexe opdracht stuurt, plus je traint je mensen, terwijl zij op hetzelfde moment declarabel en productief zijn. Augmented reality vraagt weliswaar om zekere investeringen, maar die kun je op deze manier uitstekend terugverdienen. Plus, AR biedt een oplossing voor de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsschaarste.

Zo ben je een aantrekkelijke werkgever

Vergeet ook niet dat je je als bedrijf kunt onderscheiden met innovatieve technologie, zoals AR en machine learning, en je daarmee aantrekkelijker wordt als werkgever. Binnenkort verwachten nieuwe generaties medewerkers niet anders. Zij zijn immers gewend om te werken met de nieuwste technologie. Zo ben je extra aantrekkelijk voor jonge, technisch geschoolde medewerkers.

Zet de eerste stappen met AR

Natuurlijk kan augmented reality alleen het personeelstekort in de industrie oplossen. Maar je kunt het uitstekend inzetten om de productiviteit een boost te geven. Meer werk wordt gedaan in minder tijd en je wordt een aantrekkelijker werkgever voor nieuw talent. HSO publiceerde een praktisch trendbook over de kansen van AR in de field service omgeving. Want juist in de installatiebranche kan AR vandaag al toegevoegde waarde bieden. Dus waarom wachten?

Download AR-trendbook

Auteur

Tim Hermans
Tim is Senior International Pre-sales Consultant bij HSO Innovation. Samen met een team van specialisten adviseert hij lokale en internationale bedrijven over onderwerpen als Industrial IoT, Big Data, Analytics, Predictive Maintenance, AI en AR.