U vertrouwt op de data die het dashboard van uw auto weergeeft. Als u te hard rijdt, laat u het gas los. Als er een lampje brandt, gaat u naar de garage. Heeft u ook zo’n vertrouwen in het dashboard van uw organisatie? Uit onderzoek van KPMG blijkt dat veel bedrijven het gevoel hebben dat ze niet kunnen vertrouwen op de data die binnen hun bedrijf gebruikt wordt. Hoe keert u het tij en zorgt u dat de kansen van data optimaal worden benut?

Tip 1: De juiste manier van dataverwerking en datapresentatie

Niet alle data leent zich voor elk doeleinde. Het is belangrijk dat de manier waarop u data opslaat en verwerkt past bij het type data. Sommige gegevens kunt u bijvoorbeeld beter niet opnemen in uw data lake of uw data warehouse, omdat veel waarden missen. Ook is het niet bij alle data zinvol om deze weer te geven in de vorm van een rapport of een dashboard. Bij sommige kwalitatieve gegevens is een dashboard niet relevant omdat bevindingen per geval bekeken moeten worden. Zorg er dus voor dat uw data correct wordt opgeslagen en correct wordt gepresenteerd. Een goede data-architectuur is daarbij van groot belang.

Tip 2: Laat algoritmes over aan de specialisten

Niet iedereen die weet hoe een vliegtuig vliegt, is een piloot. Niet iedereen die weet wat een algoritme is, kan een goed algoritme bouwen. In veel organisaties is een wildgroei aan algoritmes en voorspellende modellen. De algoritmen zijn niet neutraal of er zijn belangrijke factoren vergeten. Het is belangrijk dat algoritmes worden ingebouwd door data scientists die weten wat ze doen.

Download whitepaper: datagedreven organisatie

Tip 3: Leg de data-verantwoordelijkheden vast

Bepaal wie er verantwoordelijk is voor welke data en wie de eigenaar is van die data. Is het de afdeling sales of marketing die de data van bestaande klanten bijhoudt? Of ligt dat wellicht bij operations? Het is belangrijk dat alle data een eigenaar heeft die als verantwoordelijke is aangewezen om de kwaliteit te waarborgen. Door data-verantwoordelijken aan te wijzen verbetert de kwaliteit van uw data en van de analyse over de gehele linie.

Tip 4: Behoud de context van de data

Data kan gemakkelijk uit zijn verband wordt gehaald. Wat betekent het dat er 3600 ziektedagen zijn geregistreerd op het hoofdkantoor? Zonder context is er geen zicht op de betekenis. Het is dan ook belangrijk om metadata (zoals opmerkingen en gegevens over de dataverzameling) te bewaken en zo de context te bewaren.

Tip 5: Beveilig tegen menselijke fouten

Menselijk handelen kan data onherstelbaar beschadigen. Het is daarom van groot belang om vast te stellen wie bepaalde data mag bekijken, wijzigen of verwijderen. Op deze manier voorkomt uw dat er belangrijke gegevens zoek raken. Of wellicht erger, dat de gegevens aangepast worden, waardoor ze niet meer betrouwbaar zijn.

Data voor kwalitatieve besluitvorming.

De kwaliteit van uw data bepaalt in grote mate in hoeverre u data in kunt zetten in uw bedrijfsvoering. Is data slechts een extra check om vermoedens te bevestigen? Of is de kwaliteit van de data dusdanig dat u betrouwbare aanbevelingen doet? Of wellicht is de datakwaliteit zo goed dat u de data als sparringspartner kunt gebruiken. U kunt betrouwbare modellen maken waarmee u de gevolgen van uw beslissingen kunt overzien.

Wij helpen u graag om het potentieel van data binnen uw organisatie te benutten. Dit doen wij door uw huidige data-architectuur te auditen. De uitkomst is een actieplan om de kwaliteit van data binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Meer weten over onze data-architectuur audits? Neem contact met ons op!

New call-to-action

het onderzoek van KPMG