Het gebruik van cloud software is de afgelopen jaren in een enorme stroomversnelling geraakt. Waren het eerst voornamelijk kleinere organisaties en minder bedrijfskritische systemen, nu is cloudadoptie gemeengoed geworden en zoeken ook middelgrote en enterprise organisaties voor hun bedrijfsvoering naar cloudgebaseerde services.

De RFP’s die wij ontvangen bevatten vaak de term ‘cloud first’. Klanten geven aan, dat bij vergelijkbare functionaliteit en garanties, een cloudgebaseerde optie voorkeur heeft boven een ‘traditionele’ oplossing. In veel gevallen heeft een cloudgebaseerde oplossing zelfs zoveel voorkeur dat de klant bereid is hier functionaliteit voor in te leveren. Maar wat betekent cloud first eigenlijk en hebben organisaties het totaal van de afwegingen wel goed beoordeeld voordat dit besluit werd genomen?

Percepties van cloud

In veel gevallen zal de keuze voor een cloud first strategie gedreven worden door de positieve perceptie van cloud. Of deze altijd terecht is, zal per situatie verschillen. Een aantal veel gehoorde zijn op een rij gezet:

  • “Door pay-as-you-use afrekenmodellen betalen we nooit te veel.”
  • “De cloud is het toppunt van schaalbaarheid. Up- of downscalen is makkelijker dan ooit.”
  • “Door de cloud verlagen we de Total Cost of Ownership (TCO).”
  • “De cloud is veilig. Grote providers hebben de kennis en kunde om security goed te regelen. De veiligheid is geborgd dankzij goede regulering en wettelijke kaders.”
  • “Dankzij cloudservices hoeven we nooit meer een grote initiële investering te doen in IT.”
  • “Dankzij cloudoplossingen zullen er veel interne resources vrijkomen en kan de IT-afdeling zich meer gaan opstellen als business enabler.”
  • “Cloudservices zijn plug-and-play. Maandenlang dure consultants in ons bedrijf is verleden tijd, het is een kwestie van een paar klikken en het werkt.”
  • “Dankzij de cloud kan het hele bedrijf device-, locatie- en moment-onafhankelijk werken en beter samenwerken.”

Deze percepties, aangejaagd door talloze marketingcampagnes van leveranciers en resellers, maken dat organisaties regelmatig denken dat een volledige cloudmigratie de beste keuze is en derhalve opteren zij een cloud first strategie.

Drie adviezen

Een bedrijf dat speelt met de gedachte een cloud first strategie in te voeren, doet er goed aan de volgende drie adviezen ter harte te nemen:

1. Toets of de percepties inderdaad werkelijkheid worden bij het invoeren van een cloud first strategie. Wat wordt er opgelost?
2. Realiseer je dat een cloudmigratie gefaseerd gaat. Het is belangrijk de fasering van tevoren met de IT-provider uit te tekenen, zodat alle consequenties helder zijn. Neem daarbij het geheel van de architectuur mee en niet alleen losse applicatielagen of -componenten.
3. Neem in de discussie ook de onderwerpen mee die niet in alle gevallen belicht worden door de cloud providers. Vragen die gesteld kunnen worden, zijn:
Welke roadmap heeft de cloud provider? Zowel voor het product als aanpalende producten waarmee geïntegreerd zal worden.
Wordt er gebruik gemaakt van standaarden voor integratie met andere cloudservices (onder andere Identity- en Accessmanagement)?
Welke invloed heeft een migratie op de licentiemodellen? Waar staat de organisatie in haar investeringscyclus en welke lopende verplichtingen zijn er? Is dit het beste moment voor een migratie?

Welke garanties, in de vorm van beschikbaarheid, performance en financiële stabiliteit, geeft de cloudprovider?
Welke technische en procedurele maatregelen zijn er rondom zaken als disaster recovery of het opzeggen van een contract?
Wordt er voldaan aan wettelijke eisen en bedrijfsnormen op het gebied van security, compliance of het omgaan met klantdata?

De business en cloud first

De percepties en afwegingen geven een beeld van de risico’s en kosten, maar geven nog geen inzicht in het belangrijkste voordeel van een cloud first strategie. Dit voordeel is de (potentieel) enorme versnelling van de innovatiecyclus. Investeringen en innovaties gebaseerd op nieuwe versies, die eens in de vier tot acht jaar verschijnen, behoren tot het verleden. De cloud provider zorgt voor continue vernieuwing van het core-platform. Hierdoor kan de organisatie voortdurend werken aan omliggende functies in de Systems of Engagement en Systems of Intelligence, daar waar de toegevoegde waarde ligt voor de business en klanten.

Het is in deze ontwikkeling niet meer dan logisch dat de CIO zich steeds meer opstelt als Chief Innovation Officer. Een verschuiving van techniek naar de business die ook de komende jaren zal doorzetten. Een cloud first strategie moet daarmee wel passen bij de organisatie. Flexibiliteit, schaalbaarheid en innovatie kennen een dynamiek van voortdurende verandering en aanpassing. Voor veel bedrijven zal dit belangrijk zijn, maar er zijn segmenten waarin dit minder relevant is.

Cloud first is prachtig, nu realiseerbaar en naar verwachting toekomstigbestendig. Begin met het ‘waarom’ en met je bedrijfsstrategie als uitgangspunt. Kortom: think first, dan cloud first!

Peter van Haaften, Business Development Manager Cloud Services bij HSO

Ben jij klaar voor de cloud?