Complete data-architectuur voor Analytics


Ontdek onze complete dienstverlening

HSO Analytics Enterprise Architecture

De HSO Analytics Enterprise Architecture is een complete data-architectuur van Business Intelligence tot aan Advanced Analytics, om zo te voldoen aan de informatievraagstukken. De dienst omvat de inrichting en het onderhoud van verschillende tools voor data-integratie, datamanagement, business analytics en advanced analytics. Dankzij de HSO Analytics Enterprise Architecture wordt het mogelijk om te opereren en innoveren op basis van betrouwbare data. Zo wordt data uw gesprekspartner en adviseur, in alle lagen van uw organisatie.

Databronnen integreren

In en rondom uw organisatie is zeer veel data beschikbaar, zoals de gestructureerde data in uw CRM- en ERP-systemen, semigestructureerde data in e-mailboxen en social media en ongestructureerde data uit bijvoorbeeld IoT. Al deze databronnen worden ontsloten en met behulp van integratietools (zoals Azure Data Factory) op de juiste manier naar het data warehouse en data lake gebracht of de realtime data wordt gedirigeerd.

Het 3-laags dataplatform

Het dataplatform is opgebouwd uit drie verschillende lagen, namelijk:

  •  Het datawarehouse voor de reporting data;
  • Het data lake voor de batch-data en met name de semigestructureerde en ongestructureerde data
  • De realtime-laag voor streaming-data.

Alle drie de lagen wordt hieronder verder toegelicht.

Het datawarehouse

Het datawarehouse wordt gebruikt voor het combineren en structuren van data. De data in het datawarehouse ondersteunt het operationele proces en is de plaats waarop de meeste dashboards en BI-rapportages gebouwd worden. Data in deze laag is zeer gestructureerd, van hoge kwaliteit en gemakkelijk beheersbaar dankzij de metadata.
Dankzij de open infrastructuur en het plug-and-play karakter van het HSO DNA Framework kan het datawarehouse snel worden opgezet.

Het data lake

Het data lake is veel meer exploratief van aard dan het datawarehouse. In deze batch-laag komt (ruwe) data uit alle databronnen samen. Het data lake is dan ook zo ingericht dat er snel nieuwe databronnen toegevoegd kunnen worden. Ervaren data-analisten en/of data scientists gaan in deze laag volop aan de slag met het analyseren en experimenten van data, zodat nieuwe inzichten en verbanden ontdekt worden. 

Realtime datastroom

In de realtime-laag komt de streamingdata binnen. Denk hierbij aan de data afkomstig uit uw met sensortechnologie uitgeruste machines, beacons in uw winkels of producten met actieve RFID-tags in uw magazijn. Al deze data komt binnen in een constante stroom aan informatie. Uit deze stroom moeten de relevante gegevens gehaald worden, zodat er direct ingespeeld kan worden op het gedrag van personen, voertuigen, machines of apparaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan data die een pechgeval voorspelt, triggers waarmee de ene machine de andere aanstuurt of locatie-gebaseerde pushberichten naar uw klanten. 

Analytics op het dataplatform

Voor elk van de lagen in het dataplatform worden ook de benodigde analytics-tools ingericht. Misschien heeft u behoefte aan alerts op basis van de speedlaag, Power BI dashboards met voorspellende modellen, rapporten gegenereerd met SSRS of een combinatie hiervan. Door ervaringen en best practices van HSO kunnen de ideale combinaties snel gemaakt worden, zo kan de organisatie direct vanuit haar behoefte aan de slag gaan. De gewenste tools worden ingericht zodat u, nu en in de toekomst, alle gewenste kennis en inzichten uit uw data haalt.

Gebruikers & gebruik

Uiteraard wordt bij de inrichting en opbouw al direct rekening gehouden met wie de gebruikers zijn, wat zij willen bereiken en wat zij nodig hebben om dit te kunnen bereiken. Een business user heeft natuurlijk hele andere wensen dan een data scientist, maar toch kunnen beiden volgens deze architectuur precies werken zoals zij dat graag willen. Ook hier profiteert u van de eerder opgedane kennis en ervaringen van HSO, wij richten precies die combinaties in die voor de verschillende gebruikers interessant zijn.

Wat is uw ambitie?

Ook uw bedrijf heeft data waar u meer uit kunt halen. Met behulp van de Analytics Enterprise Architecture haalt u het meeste uit uw data en verzekert u zich van een toekomstbestendig data-landschap. Start u met een compleet re-design van uw datalandschap of begint u liever bij één specifiek onderdeel? De consultants van HSO denken graag met u mee en helpen u bij het ontdekken van de mogelijkheden. Neem contact op, we plannen graag samen een kennismaking in!