Alle data op één plek


Integreer databronnen voor meer inzicht

Data integratie

Data is enorm waardevol, en ook uw organisatie beschikt hierover. Door data te combineren en te vertalen naar concrete praktische inzichten blijft u uw concurrentie ver voor. Maar hoe pakt u dit aan?

De waarde van data

De laatste jaren hebt u ongetwijfeld veel gehoord over big data, wellicht in combinatie met de zin ‘data is het nieuwe goud’. Data wordt gedefinieerd als big data wanneer er aan twee van de volgende drie kenmerken voldaan wordt:

 • De hoeveelheid van de data is groot;
 • De diversiteit van de data is groot;
 • De snelheid waarmee de data binnenkomt is groot.

 

Data integreren voor betere inzichten

Grote datasets zijn zo waardevol vanwege de wet van de grote getallen. Die is simpel: Hoe meer data u tot uw beschikking heeft, hoe beter de voorspellingen zijn die u kunt maken op basis van deze data. Om betrouwbare inzichten te krijgen wilt u dus een zo compleet mogelijke dataset. Die maakt u door verschillende bronnen te integreren en combineren. 

Als u 2000 vrouwelijke klanten van tussen de 30 en de 35 met een bovenmodaal inkomen in uw systeem heeft, kunt u voor deze groep specifiek een gedegen inschatting maken van de gemiddelde uitgaven. Deze informatie kunt u vervolgens ook weer gebruiken voor andere marketingdoeleinden. 

Live data streamen met IoT

Wanneer u alle data combineert is het natuurlijk ook van belang dat uw systemen deze data ook kunnen verwerken. Voldoende snelheid, opslagruimte en rekenkracht is dan essentieel. Door de brede beschikbaarheid van cloud-technologie wordt dat steeds toegankelijker.

Als gevolg van waanzinnige rekenkracht kunnen steeds grotere hoeveelheden data worden verwerkt door computers. Dat biedt veel mogelijkheden real-time slim en snel in te spelen op wat er gaande is. Denk aan afwijkende metingen van een apparaat. Dan stuurt u hier direct een monteur op af om echte problemen te voorkomen.

 • Ontdek het met Microsoft Power BI

Verschillende databronnen integreren

Hoeveel verschillende applicaties draaien er binnen uw bedrijf? Een ERP-systeem, een CRM-systeem, een self-service portaal voor uw klanten en ga zo door. Al deze systemen genereren gestructureerde data, die in een database wordt opgeslagen. Om succesvol data te kunnen analyseren is het belangrijk om verschillende typen data op een slimme manier samen te brengen. We hebben het dan over:

 • Gestructureerde data – De data uit databases;
 • Semigestructureerd data – Bijvoorbeeld de informatie in uw mailbox;
 • Ongestructureerde data – Bijvoorbeeld de data afkomstig van sensoren.

De verwachting is dat er over een paar jaar meer dan 25 miljard apparaten voorzien zijn van sensoren die met elkaar en andere bronnen kunnen communiceren. Denk aan sensoren die de drukte meten in winkels. Door die data te combineren met inzichten in lopende orders en klantdata grijpen klanten nooit mis. 

Data samenbrengen

Er zijn twee veelgebruikte methodes om grote hoeveelheden data samen te brengen: het data lake en het data warehouse.

 • In een data lake wordt data opgeslagen in de oorspronkelijke vorm, of dat nu gestructureerd, semigestructureerd of ongestructureerd is. Dat maakt een data lake erg flexibel.
 • In een data warehouse wordt data al direct bij de opslag gestandaardiseerd. Hoewel het minder flexibel is, is data is hierdoor wel sneller en eenduidiger beschikbaar.

Bij voorkeur gebruikt u dan ook een combinatie van deze twee methodes voor complete controle over uw data. 

Data lake

Een data lake is een grote opslag voor data. Data uit verschillende bronnen wordt hier in ruwe vorm opgeslagen. Dit betekent dat data wordt opgeslagen in verschillende vormen. Een data lake omvat dan ook vaak zowel ongestructureerde, semigestructureerd en gestructureerde data. Ook is de data voorhanden in verschillende bestandsformaten. Een belangrijk verschil met een data warehouse is dat alle data behouden blijft. Ook data die in eerste instantie niet relevant is wordt behouden.

De voordelen van kiezen voor een data lake:

 • Gemakkelijk aan te passen en uit te breiden
 • Alle data opslaan voor later onderzoek
 • Geschikt voor complexe en diverse vraagstukken

Data Warehouse

Een data warehouse is een gestructureerde vorm voor de opslag van data. Data uit verschillende bronnen wordt genormaliseerd en opgeslagen in een centraal database. Data warehouse heeft als doelstelling om stuur en verantwoordingsinformatie beschikbaar te stellen. Dus data die bedoelt is om kritische bedrijfsbesluitvorming te ondersteunen en het intern delen van informatie om besluiten te nemen. Vaak is veelal al duidelijk wat er daadwerkelijk moet worden opgeleverd met de behulp van de data.

De voordelen van kiezen voor een data warehouse:

 • Toegang tot genormaliseerde data
 • Eenvoudig rapportages genereren
 • Eenvoudig beheer opgeslagen persoonsgegevens