Hoe word je meer datagedreven?

Jouw data biedt een schat aan kansen en mogelijkheden. Met data visualisatie creëer je dashboards voor inzicht en prognoses en houd je real-time jouw belangrijkste bedrijfsprocessen in de gaten. Met behulp van data-integratie combineer en integreer je data uit verschillende bronnen, zoals het internet of things.

Advanced analytics maakt het mogelijk om nog meer waarde uit jouw data te halen. Denk aan smart maintenance, machine learning en deep learning. Analytics maakt het ook mogelijk om machines real-time te volgen. Onderhoud aan producten te voorspellen. Aankoopgedrag van klanten te analyseren en betere service te verlenen.

De mogelijkheden van het internet of things zijn eindeloos. In retail, groothandel, technische dienstverlening en industrie: vrijwel alles is 'smart' te maken. Het verzamelen van data is stap 1, maar het doel is uiteraard werkbare inzichten te verkrijgen uit die data. Dit vraagt om een nieuwe data-infrastructuur en de juiste analytics software.

Waar het relatief gemakkelijk is om data achteraf in te zien met behulp van dashboards en rapportages, is het proactief gebruikmaken van jouw data, bijvoorbeeld met voorspellende modellen of machine learning, the next thing.

Verhalen van klanten

In zes weken met HSO aan de slag met IoT

01

Week 1: schetsen

Wat wil je bereiken in deze zes weken? Samen met onze experts bepaal je je ambities en stel je een scenario en het bijbehorende tijdspad vast. Dit is de basis voor de komende zes weken.

02

Week 2: inventariseren

Jouw ambities zijn helder. Maar hoe verwezenlijk je deze? Onze IoT experts ondersteunen je hierbij. Samen inventariseer je welke stappen en ontwikkelingen nodig zijn om jouw ambities te realiseren.

03

Week 3: vormgeven

Op basis van jouw schets en inventarisatie maken maken we een globaal ontwerp van het scenario. We beschrijven samen hoe de uiteindelijke oplossing eruit komt te zien, zodat deze praktisch kan worden vormgegeven.

04

Week 4: inrichten

We gaan jouw ambitie werkelijkheid maken! We richten de verbinding en het IoT-platform in. Hierdoor staat alles klaar om te starten met de data verzameling en verwerking.

05

Week 5: integreren

Je wil ook dat de data van je IoT platform eenvoudig toegankelijk is. We ontwerpen overzichtelijke dashboards en zorgen dat de nieuwe IoT-oplossing geïntegreerd is met je bestaande bedrijfsapplicaties.

06

Week 6: oplevering

Jouw IoT-oplossing wordt opgeleverd door onze experts. We evalueren de ontworpen oplossing en kijken naar de toekomst van IoT voor de organisatie.

Blijf op de hoogte