Hoe wordt u meer datagedreven?

Jouw data biedt een schat aan kansen en mogelijkheden. Met data visualisatie creëer je dashboards voor inzicht en prognoses en houd je real-time jouw belangrijkste bedrijfsprocessen in de gaten. Met behulp van data-integratie combineer en integreer je data uit verschillende bronnen, zoals het internet of things. Advanced analytics maakt het mogelijk om nog meer waarde uit jouw data te halen. Denk aan predictive maintenance, machine learning en deep learning...

Maar analytics maakt het ook mogelijk om jouw machines real-time te volgen. Onderhoud aan jouw producten te voorspellen. Aankoopgedrag van klanten te analyseren en betere service te verlenen. De mogelijkheden van het internet of things zijn eindeloos.

In retail, groothandel, technische dienstverlening en industrie: vrijwel alles is 'smart' te maken. Het verzamelen van data is stap 1, maar het doel is uiteraard werkbare inzichten te verkrijgen uit die data. Dit vraagt om een nieuwe data-infrastructuur en de juiste analytics software. Waar het relatief gemakkelijk is om data achteraf in te zien met behulp van dashboards en rapportages, is het proactief gebruikmaken van jouw data, bijvoorbeeld met voorspellende modellen of machine learning, the next thing.

Leer van branchegenoten

Start nu jouw IoT Six Week Journey

01

Week 1: schetsen

Wat wilt u bereiken in deze zes weken? Samen met onze experts bepaalt u uw ambities en stelt u een scenario en het bijbehorende tijdspad vast. Dit is de basis voor de komende zes weken.

02

Week 2: inventariseren

Uw ambities zijn helder. Maar hoe verwezenlijkt u deze? Onze IoT experts ondersteunen u hierbij. Samen inventariseert u welke stappen en ontwikkelingen nodig zijn om uw ambities te realiseren.

03

Week 3: vormgeven

Op basis van uw schets en inventarisatie maken maken we een globaal ontwerp van het scenario. We beschrijven samen hoe de uiteindelijke oplossing eruit komt te zien, zodat deze praktisch kan worden vormgegeven.

04

Week 4: inrichten

We gaan uw ambitie werkelijkheid maken! We richten de verbinding en het IoT-platform in. Hierdoor staat alles klaar om te starten met de data verzameling en verwerking.

05

Week 5: integreren

Natuurlijk wilt u ook dat de data van uw IoT platform eenvoudig toegankelijk is. We ontwerpen overzichtelijke dashboards en zorgen dat de nieuwe IoT-oplossing geïntegreerd is met uw bestaande bedrijfsapplicaties.

06

Week 6: oplevering

Uw IoT-oplossing wordt opgeleverd door onze experts. We evalueren de ontworpen oplossing en kijken naar de toekomst van IoT voor uw organisatie.

Blijf op de hoogte!